Basisschool St Ludgerus

Meddoseweg 21 7142 HA Groenlo

  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus

Het team

Toelichting van de school

Binnen onze school krijgen de leerlingen onderwijs aangeboden in twee groepen: Plein 14 (groep 1 t/m 4) en Plein 58 (groep 5 t/m 8). Ieder Plein heeft de gehele week ondersteuning van een onderwijsassistent. 

Ons team bestaat uit drie groepsleerkrachten, drie onderwijsassistenten, een IB-er, een leerkracht met ondersteunende directietaken, een administratieve kracht en een directeur. 


Plein 14: Marijn Krabbenborg, Riëlle Rouwhof, Jantien Konings en Kirsten Boerse
Plein 58: Lizzy Dellemann, Renske te Hoonte en Kirsten Boerse
IB: Wendy Heutinck 
Directieondersteuning: Carlijn Bleumink 
Administratie: Nanda Tempel
Directie: Marie-José Koster

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van personeel wordt in principe geregeld via de vervangingsmanager van Deltascholengroep. Deltascholengroep heeft een eigen invalpool waar de Ludgerus gebruik van maakt bij vervanging voor ziekte en ander verlof. Is er geen vervanging te regelen vanwege een tekort aan invallers dan zal de betreffende groep op de eerste dag van afwezigheid van de leerkracht door de school worden opgevangen. In het uiterste geval zal daarna een groep naar huis gestuurd moeten worden. Tot op heden heeft zich dat niet voorgedaan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De leerkrachten van de Ludgerus hebben kennis in huis om kinderen met leerachterstanden, maar ook hoogbegaafde leerlingen te begeleiden. Indien nodig roepen we de hulp in van deskundigen. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben bieden we extra uitdaging. Dit proberen we binnen de school op te lossen. Vanuit het samenwerkingsverband is er een externe plusklas (plaatsing verloopt via een commissie van toelating).

De Intern Begeleider van de school coördineert de zorg binnen de school. Zij heeft een overzicht van de vorderingen van alle kinderen op school. Aan de hand van de toetsresultaten heeft zij gesprekken met leerkrachten en kinderen. Op vaste momenten gedurende het schooljaar zijn er zorgteambesprekingen, waarbij naast de leerkracht, ook de ouders zijn uitgenodigd.

Basisschool Ludgerus is een smalle zorgschool, richting een brede zorgschool. Elke leerling is welkom, zolang we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften. Wanneer dit niet (meer) lukt, zullen we gezamenlijk met de ouders  zoeken naar een meer passende onderwijsplek voor de leerling. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambitie is om de samenwerking tussen specialisten van de vier Deltascholen Groenlo-Zwolle verder uit te bouwen. Op deze manier denken wij een sterk netwerk te ontwikkelen, zodat we expertise daar waar nodig in kunnen zetten en kunnen leren van elkaar. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met peuterspeelzaal Klein Duimpje. De peuterspeelzaal heeft een eigen ruimte in het gebouw van de school.

Peuterspeelzaal Klein Duimpje biedt twee ochtenden per week opvang voor peuters. De peuterspeelzaal, onderdeel van stichting De Achthoek in Oost Gelre biedt VVE aan. Er vindt veel samenwerking plaats tussen de school en de peuterspeelzaal en er vindt structureel overleg plaats tussen de school en de Stichting en de collega's onderling om dit te waarborgen. Hierdoor is de overgang naar de basisschool voor 4-jarigen nog eenvoudiger te maken. Meer informatie over de peuterspeelzaal is te vinden via www.deachthoek.com. 

Vanuit de peuterspeelzalen/kinderdagverblijven krijgen we via een 'warme overdracht' voldoende informatie over de ondersteuning die kinderen hebben gehad en/of nodig hebben. Door observaties en signaleringslijsten en evt. samenwerking met specialisten (bijv. schoolarts of logopedie) wordt de behoefte aan ondersteuning in beeld gebracht. We volgen de ontwikkeling m.b.v. het Ontwikkelingsvolgmodel voor het jonge kind (Digikeuzebord) en maken gebruik van Kleuterplein, volgen het dyslexieprotocol en m.b.t. de sociaal emotionele ontwikkeling hanteren we de methode Kanjertraining.

Terug naar boven