Basisschool St Ludgerus

Meddoseweg 21 7142 HA Groenlo

 • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
 • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
 • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
 • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vervangingsbeleid ligt ter inzage bij Delta Scholengroep, Beverweerdlaan 3 in Arnhem. In principe proberen we de vervanging op te lossen middels de vervangingsmanager.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Indeling medewerkers: 

 • Intern begeleider: Wendy Heutinck 
 • Leerkracht groep 7 en 8: Lizzy Dellemann 
 • Leerkrachten groep 4, 5 en 6: Marijn Krabbenborg, Carlijn Bleumink en Veronique Mos
 • Leerkrachten groep 1,2 en 3: Irma Pasman, Riëlle Koeslag en Veronique Mos 
 • Onderwijsassistent: Renske te Hoonte
 • Conciërge: Charles Saffrie 
 • Administratief medewerker: Martina Spekschoor
 • Event manager: Irma Pasman
 • Directie: Juliët Elsinghorst en Marie-Jose Koster
 • Directie-ondersteuning: Carlijn Bleumink

Specialismen binnen de school:

 • Kanjercoördinatoren: Carlijn Bleumink en Irma Pasman

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisschool Ludgerus is een smalle zorgschool, richting een brede zorgschool. In principe is elke leerling welkom, zolang we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften. Wanneer dit niet (meer) lukt, zullen we gezamenlijk met de ouders  zoeken naar een meer passende onderwijsplek voor de leerling. Er is extra ondersteuning gerealiseerd in alle groepen door de inzet van een onderwijsassistent en (LIO-)stagiaires. Door deze ondersteuning efficiënt in te zetten kunnen we onderwijs bieden aan een brede doelgroep.

De Intern Begeleider van de school coördineert de zorg binnen de school. Zij heeft een overzicht van de vorderingen van alle kinderen op school. Aan de hand van de toetsresultaten heeft zij gesprekken met leerkrachten en kinderen. Op vaste momenten gedurende het schooljaar zijn er zorgteambesprekingen, waarbij naast de leerkracht, ook de ouders zijn uitgenodigd.

De leerkrachten van de Ludgerus hebben kennis in huis om kinderen met leerachterstanden, maar ook hoogbegaafde leerlingen te begeleiden. Indien nodig roepen we de hulp in van deskundigen. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben bieden we extra uitdaging. Dit proberen we binnen de school op te lossen. Vanuit het samenwerkingsverband is er een externe plusklas (plaatsing verloopt via een commissie van toelating).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wat is voor- en vroegschoolse educatie?

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie samen met peuterspeelzaal Klein Duimpje. De peuterspeelzaal heeft een eigen ruimte in het gebouw van de school.

Peuterspeelzaal Klein Duimpje biedt twee ochtenden per week opvang voor peuters. De peuterzaal, onderdeel van stichting De Achthoek in Oost Gelre biedt VVE aan. Er vindt veel samenwerking plaats tussen de school en de peuteropvang en er vindt structureel overleg plaats tussen de school en de Stichting en de collega's onderling om dit te waarborgen. Hierdoor is de overgang naar de basisschool voor 4-jarigen minder groot.

Vanuit de peuterspeelzalen/kinderdagverblijven krijgen we via een 'warme overdracht' voldoende informatie over de ondersteuning die kinderen hebben gehad en/of nodig hebben. Door observaties en signaleringslijsten en evt. samenwerking met specialisten (bijv. schoolarts of logopedie) wordt de behoefte aan ondersteuning in beeld gebracht. We volgen de ontwikkeling m.b.v. het Ontwikkelingsvolgmodel voor het jonge kind (Digikeuzebord) en maken gebruik van Kleuterplein, volgen het dyslexieprotocol en m.b.t. de sociaal emotionele ontwikkeling hanteren we de methode Kanjertraining.

Terug naar boven