Basisschool St Ludgerus

Meddoseweg 21 7142 HA Groenlo

  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We vinden een goede verstandhouding tussen school, ouders en kind heel belangrijk. We zien de ouders dan ook als educatieve partners om hun kind(eren)zo goed mogelijk te begeleiden.

De ouderenquête afgenomen in februari 2018. De enquête is ingevuld door 36 van de 40 gezinnen, dus 90%. Dat is een goede respons. 

Ouders zijn tevreden en daar gaan we ook voor: " Met mekare, veur mekare" 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven