Basisschool 't Carillon

Wheme 30 7141 BV Groenlo

Schoolfoto van Basisschool 't Carillon

Het team

Toelichting van de school

We hebben zowel mannelijk als vrouwelijke leerkrachten op school.

Er is een mooie variatie in leeftijd. Hierdoor hebben we de kans te leren van en met elkaar, door nieuwe inzichten en vaardigheden uit te wisselen met ervaring.

De vier Deltascholen in Groenlo vallen onder de meerscholen- directie. Juliët is ons vaste aanspreekpunt. Daarnaast is er dagelijks een directieondersteuner op de school aanwezig (Inge Konings).

De interne begeleider is drie dagen werkzaam voor 't Carillon. Naast de leerkrachten in de units, is er ondersteuning voor zorgleerlingen door remediërende leerkrachten.

De administratief medewerkster en de conciërge ondersteunen het team met hand en span diensten. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Delta heeft een pool met vervangers, daarnaast wordt gebruik gemaakt van losse vervangers.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze organisatie.

We werken vanuit een onderbouw en bovenbouw, die elk bestaan uit twee units: 

-       Onderbouw-> unit 1-2 en 3-4

-       Bovenbouw-> unit 5-6 en 7-8

Een unit omvat tussen de 40 tot 60 leerlingen.De basisgroep is samengesteld uit twee jaargroepen. Leerlingen starten en eindigen de dag in de basisgroep, waarbij welbevinden, saamhorigheid, zorg voor elkaar en sociale vaardigheden aandacht krijgen. Denk hierbij aan: wie ben je, wat kun je al, wat wil je (leren), hoe help je, hoe gedraag jij je, samen ervoor gaan, je bent niet alleen op de wereld. Ook worden in de basisgroep verjaardagen gevierd.

De instructies krijgen ze in de jaargroep of in een instructiegroep passend bij zijn/haar niveau.

Bij de thema's voor oriëntatie op jezelf en de wereld (O.J.W.) werken we geregeld groepsdoorbroken.

Zie voor meer informatie de bijlage. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

We werken op de ochtend meer vakgericht (met name lezen, taal en rekenen), maar omdat de instructie en verwerkingstijd van kinderen varieert, zijn precieze uren niet te geven. 's Middags werken we rond een thema, waarbij de doelen van OJW en creatieve vakken worden uitgewerkt. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen onze school geven wij naast klassikale instructies ook instructies aan deelgroepen. Dit is een kleinere groep leerlingen met behoefte aan meer uitleg. Vooral voor technisch lezen,  begrijpend lezen en rekenen wordt dit ingezet. 

Kinderen met speciale onderwijsbehoeftes krijgen extra ondersteuning passend bij de vraag van het kind. Dit kan zijn: een extra instructie,  gezamenlijk inoefenen of begeleiding op planning en taak-werkhouding. Dit kan zowel binnen als buiten de klas plaats vinden. 

Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben geven we extra uitdaging. Dit proberen we binnen de school op te lossen. Vanuit het samenwerkingsverband is er een externe plusklas (plaatsing verloopt via een commissie van toelating).

Voor rekenen en 'oriëntatie op jezelf en de wereld' zijn specialisten op school aanwezig. Zij hebben een coördinerende rol. Dit schooljaar gaat een leerkracht in opleiding tot taal specialist. Daarnaast is er extra deskundigheid op het gebied van gedrag en cultuur. 

Binnen de school is 2 dagen een intern begeleider aanwezig voor de coördinatie van de zorg. Vanuit het samenwerkingsverband is een vaste externe begeleider verbonden aan onze school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven