Basisschool 't Carillon

Wheme 30 7141 BV Groenlo

Schoolfoto van Basisschool 't Carillon

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Delta heeft een pool met vervangers, daarnaast wordt gebruik gemaakt van losse vervangers.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen 1-2 zijn georganiseerd als combinatiegroep. In de overige leerjaren werken we in jaargroepen en groepsdoorbrekend. 

Leerlingen starten en eindigen de dag in de jaargroep, waarbij welbevinden, saamhorigheid, zorg voor elkaar en sociale vaardigheden aandacht krijgen.  Denk hierbij aan: wie ben je, wat kun je al, wat wil je (leren), hoe help je, hoe gedraag jij je, samen ervoor gaan, je bent niet alleen op de wereld. Ook worden in de basisgroep verjaardagen gevierd.

Leerlingen krijgen instructies van de basisvakken in de jaargroep of in een instructiegroep passend bij hun niveau.

's Middags werken we thematisch en groepsdoorbrekend. We werken aan diverse doelen vanuit oriëntatie op jezelf en de wereld (O.J.W.).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen onze school geven wij klassikale instructies volgens EDI-principes (Expliciete Directe Instructie) op de (basis)vakken, waarbinnen wij diverse niveaugroepen bedienen. Denk hierbij aan een verlengde instructie of een uitdagende opdracht. De school volgt alle leerlingen in hun ontwikkeling en waar nodig stuurt de leerkracht bij. 

Voor de meeste leerlingen geldt dat zij zich binnen de basisondersteuning van onze school optimaal kunnen ontwikkelen. Soms heeft een leerkracht ondersteuning nodig om de passende begeleiding te kunnen bieden aan een leerling. In zo'n geval wordt de intern begeleider betrokken. 

Soms is er expertise van buiten de school nodig, om een leerling passende ondersteuning te bieden. We kunnen dan gebruik maken van de ondersteuningsdienst van het samenwerkingsverband Oost Achterhoek, stichting Brevoordt, waar onder andere een extern begeleider en een orthopedagoog in dienst zijn. 

De school zal altijd samen met u bespreken wat de beste aanpak is om uw kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven