Basisschool 't Carillon

Wheme 30 7141 BV Groenlo

Schoolfoto van Basisschool 't Carillon

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn erg blij met een rapportcijfer voor de school van een 8,7. Maar vooral dat we een 9,1 scoren op hulp aan de kinderen (juf en meester je goed helpen als het nodig is), maakt ons trots. 

De resultaten van het onderzoek zijn besproken met de leerlingen, het  team en de medezeggenschapsraad.

Aan de leerlingen zijn de resultaten uitgelegd en de vragen die ze nog hadden zijn verduidelijkt. Over veel zaken op school zijn de leerlingen erg tevreden en we zijn hier trots op. We hopen dat we dit kunnen volhouden. We denken te borgen door goede kindgesprekken en overleg over onderwerpen in de leerlingenraad. 


Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Gemiddeld krijgt de school van de ouders een 8- ; een prachtig resultaat.

We scoren heel goed op schoolklimaat: 8- en onderwijsleerproces 8-.  Op informatie en communicatie een 7; iets minder. We denken dat dit heeft te maken met het feit dat veel kinderen niet op foto's mogen voor website en social media, waardoor we minder visueel kunnen maken wat we allemaal op school doen. Dit is besproken in de Medezeggenschapsraad  en het team.We gaan dit volgend jaar oppakken om te kijken wat we hier aan kunnen verbeteren. 

We zijn met een gemiddelde van een 8- tevreden over hoe we aan het werk zijn en zeker na het samen gaan van de twee scholen dit jaar. 

*Dit resultaat is behaald in het schooljaar 2018-2019. De enquête wordt één keer in de twee jaar afgenomen. Aankomend schooljaar (2021-2022) staat dit weer op de planning. 

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven