Basisschool 't Carillon

Wheme 30 7141 BV Groenlo

Schoolfoto van Basisschool 't Carillon

In het kort

Toelichting van de school


't Carillon: een stevig fundament!

't Carillon is een school waar kinderen in een goede sfeer met elkaar spelen en werken om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige personen. 

Via deze vensters krijgt u inzicht in onze werkwijzen en resultaten. Zowel externen zoals DUO als wijzelf hebben deze vensters met informatie gevuld die u helpt een beeld te krijgen van onze school.

Voor een persoonlijke ontmoeting met u, om zelf de sfeer op onze school te  proeven en aanvullende vragen kunt stellen, maken wij altijd ruimte. Maak hiervoor s.v.p. een afspraak.  tel: 0544-461961 of via mail info@bs-hetcarillon.nl  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid en respect
  • samenwerken - leren van elkaar
  • zelfstandig/ verantwoordelijk
  • gepersonaliseerd leren
  • thematische wereldverkenning

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingaantal groeit: de school heeft een goede naam en grenst aan een nieuwbouwwijk. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Klachten moeten op een goede wijze behandeld worden. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie besproken worden met de leerkracht. Als dat niet leidt tot een oplossing, kunt u contact opnemen met de directeur of de vertrouwenspersoon binnen school.

Als de klacht na contact met de directie en/of de vertrouwenspersoon van de school niet tot tevredenheid is afgehandeld, kan men een beroep doen op de externe vertrouwenspersonen en de verdere klachtenregeling volgen.

De scholen, die vallen onder het bestuur van de Delta Scholengroep, hebben twee externe vertrouwenspersonen waar u de klacht kunt melden; Mevrouw P. van Hemel 06 46082144 De heer A. van den Broek 06 22467432 Telefonisch zijn zij bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 18.00 uur en 19.00 uur.

Delta is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, Stichting Onderwijsgeschillen, te bereiken via info@onderwijsgeschillen.nl, telefoonnummer 030-280959

Terug naar boven