cbs De Borgstee

de Singel 11 9843 ES Grijpskerk

  • Schoolfoto van cbs De Borgstee
  • Schoolfoto van cbs De Borgstee
  • Schoolfoto van cbs De Borgstee
  • Schoolfoto van cbs De Borgstee

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 is er een ouder ervaringen onderzoek afgenomen. De respons was 40 % en het gemiddelde cijfer van ouders is een 7,5. Daarmee zijn we tevreden en we leren vooral van de verbeterpunten die dit onderzoek ons geeft. Daarmee gaan we de komende jaren aan de slag. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven