cbs De Borgstee

de Singel 11 9843 ES Grijpskerk

 • Schoolfoto van cbs De Borgstee
 • Schoolfoto van cbs De Borgstee
 • Schoolfoto van cbs De Borgstee
 • Schoolfoto van cbs De Borgstee

In het kort

Toelichting van de school

Geachte belangstellende,

Van harte welkom op het schoolvenster van cbs De Borgstee. Dit schoolvenster geeft u een inkijkje in onze school.

Wij zijn een school waar kinderen in veiligheid en geborgenheid zich mogen ontwikkelen tot wie ze zijn. 

Ons motto voor de komende 4 jaren is: "Met aandacht en plezier leren wij samen en op onze eigen manier." 

Graag nodigen wij u uit een kijkje te nemen.

Met vriendelijke groet,

Het team van de Borgstee

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kindgericht (eigenaarschap)
 • Talentenontwikkeling
 • Veilig pedagogisch klimaat
 • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen uit Grijpskerk en uit de omliggende dorpen. Het schooljaar 2024-2025 zullen we starten met 8 groepen en zo rond de 185 leerlingen. De kleutergroepen zijn gecombineerd, de groepen 3-8 bestaan uit enkele groepen. 

Geborgenheid en veiligheid zijn in onze onderwijsvisie belangrijke uitgangspunten. Dat is de basis van waaruit wij werken met onze kinderen. Daarnaast werken we de komende jaren verder aan de volgende pijlers:

 • aandacht
 • plezier
 • samenwerken
 • eigenheid

Dit doen wij in samenspraak met de kinderen, ouders en het team. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven