cbs De Borgstee

de Singel 11 9843 ES Grijpskerk

  • Schoolfoto van cbs De Borgstee
  • Schoolfoto van cbs De Borgstee
  • Schoolfoto van cbs De Borgstee
  • Schoolfoto van cbs De Borgstee

Het team

Toelichting van de school

De Borgstee heeft een gemêleerd team, met leerkrachten in verschillende leeftijdscategorieën. Gezien de speerpunten van de school (techniek en talentontwikkeling) heeft de school gekozen voor een vakleerkracht techniek en muziek. Deze expertise is in het team aanwezig.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op De Borgstee gaan we voor rust en stabiliteit. Gelukkig zijn er meerdere collega's die elkaars groep kunnen overnemen als er een leerkracht ziek of afwezig is. Helaas speelt de krapte op de arbeidsmarkt ook een rol. Op dit moment van schrijven kunnen wij nog steeds alle groepen bemensen met goede leerkrachten. We hopen dat dit in de toekomst ook zo zal blijven. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 1-8 krijgen in blokken muziekles. De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen wekelijks technieklessen. Verder hebben we een vakleerkracht gymnastiek voor groep 3 t/m 8. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Borgstee bieden we leerlingen met specifieke behoeften de mogelijkheden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdagingen die kunnen wij dit bieden in de plusklas op de Borgstee. Leerlingen met behoefte om te leren in de praktijk die bieden we de mogelijkheid om praktische vaardigheden te leren via Skills 2. Skills 2 is een bovenschoolse klas waarin leerlingen leren in de praktijk.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door te werken aan de autonomie van het kind, kunnen we beter aansluiten bij wat kinderen van ons nodig hebben. Hierin zijn we ons verder aan het ontwikkelen door gebruik te maken van extra assistentie in de vorm van co-teaching. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven