Basisschool De Horizon

Past. Kengenstraat 1 5985 PV Grashoek

Schoolfoto van Basisschool De Horizon

In het kort

Toelichting van de school

De Horizon is een school gelegen in het midden van het ondernemende Grashoek. Het is een school waar we samen met peuters onderwijs en opvang verzorgen aan kinderen van 2 1/2 - 12 (13) jaar. Zoals de stralen van de HoriZon kan en mag ieder kind zich ontwikkelen en groeien tot een zelfstandig en betekenisvol persoon op weg naar zijn eigen horizon. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Samen
  • Plezier
  • Ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de Horizon is de afgelopen schooljaren licht gedaald. We voorzien voor de komende schooljaren nog steeds een lichte daling alvorens we stabiliseren.

We hoeven ons echter geen zorgen te maken over een eventuele sluiting van de Horizon. Binnen onze stichting Prisma zijn we overtuigd van het belang om ook een school te behouden in de kleinere dorpskernen. 

Gevolg van deze kleine school is wel dat we genoodzaakt zijn om bij het groeperen van de leerlingen moeten gaan clusteren. Dat wil zeggen dat we op dit moment nog 5 groepen hebben. Groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7 en groep 8. Op termijn kan het zijn dat we naar 4 samengestelde groepen gaan. (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In dit hoofdstuk kunt u zien hoeveel uren alle leerlingen op de Horizon dit schooljaar maken en hoe die verdeeld zijn over de schooldagen. 

Over de specifieke inhoud van de studiedagen wordt u als ouders na afloop geïnformeerd steeds via ISY.

Ook informatie over de vieringen en andere activiteiten worden via ISY (het school-informatie-systeem) gecommuniceerd. Het is zo lang van tevoren namelijk niet altijd mogelijk om jullie van de juiste informatie te voorzien.

Tussen de middag staat er een half uur geen lestijd. Deze tijd wordt opgedeeld in twee delen; een kwartier eten met de eigen leerkracht in de eigen groep en een kwartier naar buiten om te spelen. Dit is onder het toezicht van een leerkracht of boventallig personeel.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Horizon vinden wij het van het grootste belang dat iedereen zich veilig voelt. Dat geldt voor zowel voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Vandaar dat we met regelmaat een tevredenheidspeiling afnemen onder alle doelgroepen. Deze gegevens worden vervolgens weer gebruikt in ons plan van aanpak voor de komende periode. 

Want we weten allemaal dat leerlingen en volwassenen pas écht in ontwikkeling komen als ze zich veilig en prettig voelen.


Terug naar boven