Basisschool De Horizon

Past. Kengenstraat 1 5985 PV Grashoek

  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon
  • Schoolfoto van Basisschool De Horizon

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op de Horizon kijken we cyclisch of we de goede dingen doen en of we de dingen goed doen. Leerling tevredenheid peilen we op de volgende manieren:

* gesprekken in de groep: wat ervaren de leerlingen zelf?

* enquêtes onder leerlingen: hoe hebben jullie bepaalde ontwikkelingen ervaren?

* leerlingenraad: een afvaardiging van de groep 6-7-8 heeft met regelmaat overleg met de directeur om schoolse zaken te bespreken en leerlingen uit te nodigen om mee te denken.

* onafhankelijke leerling tevredenheidspeiling: De afname is in april 2021 geweest. De algemene leerling tevredenheid scoort een 8.5 waarbij opvalt dat leerlingen zeer tevreden zijn over (afwezig zijn van) pesten op school,  de expressievakken/gym, het contact met de leerkracht. Voor de rest scoren alle onderdelen ruimvoldoende tot goed, behalve de waardering voor de zaakvakken is onvoldoende. De verklaring is dat we tijdens de zaakvakken met regelmaat op bezoek gingen bij bedrijven en dat externen de school binnen kwamen. Door corona was dit het afgelopen jaar onmogelijk. 

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op de Horizon vinden we het natuurlijk van groot belang om ouders te betrekken bij ons onderwijs. We betrekken ouders op verschillende manieren:

* kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar om de ouders te ontmoeten en de mogelijkheid te geven te vertellen over hun eigen kind en wat hun verwachtingen zijn. 

* we nodigen regelmatig de ouders uit om de school in te komen.

* een zeer actieve activiteiten commisise en OMR. 

* ouder-kind gesprekken: de ouders worden uitgenodigd om samen met hun eigen kind de ontwikkeling te bespreken en vooruit te kijken.

* ouderenquêtes: op verschillende momenten in het jaar bevragen we ouders naar hun ervaringen en ideeën.

* ouder tevredenheidspeiling: deze is afgenomen in april 2023. Hieruit hebben we geconcludeerd dat we de ouders graag meer willen betrekken bij de school en zich daarmee meer welkom voelen. We willen de verbinding versterken. Bij de start van het nieuwe schooljaar gaan de deuren van de school elke ochtend open voor een inloop. Ouders krijgen dan de mogelijkheid om voor 8.30 mee de klas in te lopen en een werkje met hun eigen kind in de klas te maken, boek te lezen of om even iets aan de leerkracht te vragen. 


Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven