Protestants Christelijke Basisschool Livingstone

Livingstonelaan 60 2803 EL Gouda

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen van de Livingstoneschool vullen maandelijks een thermometer in. Hiermee geven zij aan hoe tevreden zij zijn in de groep, de relatie tot de leerkracht en de sfeer in de school. De uitkomsten worden in individuele gesprekjes met de leerlingen besproken. 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 6-8. Uit elke klas worden er twee leerlingen gekozen die zitting nemen in de leerlingenraad. De leerlingen uit de leerlingenraad bespreken de input uit de klassen in de vergadering en koppelen dit weer terug aan de klassen. Ieder jaar wordt er gekeken door de leerkrachten van de leerlingenraad of samenstelling van de raad nog in balans is, of dat er vanuit een klas een nieuw lid moet worden gezocht. Leerlingen nemen voor minimaal een jaar zitting in de leerlingenraad van de Livingstoneschool. De vergadering wordt (be)geleid door een leerkracht.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven