Protestants Christelijke Basisschool Livingstone

Livingstonelaan 60 2803 EL Gouda

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden,

Welkom op de site van vensters PO. Dit SchoolVenster geeft u een overzicht van diverse gegevens van de Livingstoneschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de Livingstoneschool een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van onze leerlingen.

Wie zijn wij?

Wij zijn een protestants christelijke basisschool in de Goudse wijk Bloemendaal. We danken onze naam aan de ontdekkingsreiziger David Livingstone, die in de 19e eeuw de binnenlanden van Afrika doorkruiste. Zoals de christen Livingstone nieuwe onbekende werelden heeft opengelegd, zo willen wij als school nieuwe werelden voor de kinderen openen vanuit onze protestants christelijke identiteit. Uiteraard willen wij u persoonlijk ontmoeten om u te laten zien hoe onze ontdekkingsreis door onderwijsland eruit ziet. Op www.livingstoneschoolgouda.nl kunt u alvast een kijkje nemen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof en ontdekken
  • Deskundigheid en samenwerken
  • Programma en thematisch
  • Talentontwikkeling
  • Expliciete Directe Instructie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Livingstoneschool heeft de afgelopen jaren een groei doorgemaakt. Ook dit jaar is het leerlingenaantal gestegen. De school biedt een duidelijke zorgstructuur en richt zich op de opbrengsten en de basisvaardigheden (technisch lezen, rekenen, spelling, begrijpend lezen). De overige vakken hebben wij opgenomen in ons thematische onderwijs via de methode Blink. Middels thema's worden de onderwerpen van geschiedenis, aardrijkskunde en biologie aangeboden, wat de betrokkenheid van de leerlingen verhoogt en ontdekkend en onderzoekend leren vergroot. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan groepsvorming binnen onze school. Dit doen wij aan de hand van een positieve benadering met de methode Kwink. Natuurlijk is onze school ook uitgerust met digiborden, computers en tablets. De mond-tot-mond reclame zorgt ervoor dat ouders enthousiast raken over onze school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
295
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Livingstoneschool werkt samen met BSO Kindcentra Quadrant. In de school zijn twee BSO-groepen van "De Avonturiers' van het Kindcentra Quadrant op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig. De BSO zorgt voor structuur, wisselende activiteiten en een huiselijke sfeer. Meer informatie kunt u opvragen via de website www.quadrantkindercentra.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven