Protestants Christelijke Basisschool Livingstone

Livingstonelaan 60 2803 EL Gouda

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone

Het team

Toelichting van de school

Op dit moment zijn er 28 leerkrachten op school werkzaam. Dit is inclusief de intern begeleider, de remedial teacher, de administratief medewerker en de directie. We hebben een jong enthousiast team met zowel mannen als vrouwen die voor de groep staan.

We maken gebruik van de stagiaires van het Hoornbeeckcollege, de CHE en de Driestar bij ons op school. Wij leiden deze studenten zelf op.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als er vervanging nodig is, proberen we in eerste instantie de duocollega in te schakelen.

Mocht dit niet lukken, dan is de procedure als volgt: we kijken of er in de vervangingspoule iemand beschikbaar is, er wordt hulp gevraagd bij een detacheringsbureau, de klas wordt opgedeeld en eventueel werken we met stagiaires onder supervisie van een leerkracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Livingstoneschool hebben drie vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Daarnaast hebben we een van de leerkrachten opgeleid die gespecialiseerd is in meerbegaafde kinderen. Deze kinderen zitten in een zgn. plusgroep. Daarnaast hebben we de remedial teacher opgeleidt die kinderen met lees en of spellingproblemen extra ondersteuning kan bieden m.b.v. PI-SPELLO.

Verder maken we gebruik van een brede groep vrijwilligers die vanuit hun expertise de school bijstaan. Hierbij denken we aan Engels, gegeven door een native speaker (groep 5-8) en leesouders. Op verschillende gebieden maken wij ook gebruik van de activiteiten van de Brede school, zoals de zomeracademie, sportclinics en muzieklessen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school biedt op verschillende terreinen ondersteuning. In ons ondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning we bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven