Protestants Christelijke Basisschool Livingstone

Livingstonelaan 60 2803 EL Gouda

  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone
  • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Livingstone

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de Livingstoneschool doen alle leerlingen in principe mee met de CITO toets. Uiteraard wordt de toets op maat aangeboden voor leerlingen met dyslexie. (groot lettertype, gesproken tekst) In incidentele gevallen maken we gebruik van de NIVEAU toets van CITO.

Naar aanleiding van de gemaakte toets kijken we naar de onderdelen die erg goed scoren en de onderdelen die komend jaar extra aandacht nodig hebben. Dit delen we in het team en wordt meegenomen in het schoolontwikkelingsplan.

2016-2017: We zijn er trots op dat we op alle fundamentele onderdelen boven het landelijke gemiddelde hebben gescoord. We komen uit op een gemiddelde score van 537,8.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen uit groep 8 van de Livingstoneschool stromen veelal door naar VO scholen in de omgeving. De meesten gaan naar de Goudse waarden, Coornhert of de Driestar. Uiteraard vindt er met de betreffende scholen een "warme overdracht plaats".
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2016 kregen wij bezoek van de onderwijsinspectie. Tijdens dit bezoek vonden er gesprekken plaats met leerlingen, ouders, leraren, IB-er en directie. Deze gesprekken gingen over de opbrengsten van de school (de leerresultaten), de zorg en begeleiding (bijvoorbeeld signaleren en begeleiden van zorgleerlingen), de kwaliteitszorg (bijvoorbeeld planmatig werken aan verbeteractiviteiten) en wet- en regelgeving. In dit kader bezocht de inspecteur ook de groepen 1/2, 3, 6 en 8. Tijdens het prettige nagesprek dat werd gevoerd in het bijzijn van het bestuur, een vertegenwoordiging van leerkrachten, IB-er en directie, kregen wij te horen dat de inspecteur een positief beeld heeft gekregen van de school en dat wij onder het basisarrangement van de inspectie blijven vallen.

Ze vatte de school in een kernzin samen: De Livingstoneschool biedt een gestructureerd en veilig leerklimaat,  waarin door een bevlogen en samenwerkend team en directie vanuit breed draagvlak gewerkt wordt aan goede resultaten van leerlingen.

Terug naar boven