RK Speciale Basisschool De Oostvogel

Scharroosingel 54 2807 CX Gouda

Schoolfoto van RK Speciale Basisschool De Oostvogel

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De Oostvogel gebruikt de sociale veiligheidslijst van Kanvas. Gelet op de uitkomsten van deze vragenlijsten heeft de school een plan opgesteld om beter in zicht te krijgen wat de leerlingen precies bedoelen. En hierop actie te ondernemen. De school vindt het van groot belang dat kinderen zich veilig kunnen voelen op school. Het plan bevat:

* het betrekken van ouders bij de Kanjertrainingen zodat ouders en school meer samenwerking om het pedagogisch klimaat te versterken. 

* intensiveren van de kanjertraining in de klassen zodat er meer geoefend kan worden.

* Oefenen met grenzen aangeven, opkomen voor jezelf, ruzies uitpraten en elkaar beter begrijpen zijn de speerpunten

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
5,9

Terug naar boven