RK Speciale Basisschool De Oostvogel

Scharroosingel 54 2807 CX Gouda

  • Schoolfoto van RK Speciale Basisschool De Oostvogel
  • Schoolfoto van RK Speciale Basisschool De Oostvogel

In het kort

Toelichting van de school

SBO De Oostvogel: "Je bent welkom zoals je bent"

Waar staan we voor: Wij geloven dat jij bijzonder bent en wij beloven dat het begint bij jou   

Onze waarden:

Respect     

Verbinding     

Verantwoordelijkheid     

Vertrouwen   

Onze belofte aan het kind: Je mag ontdekken wie je bent, waar je van houdt en wat je kan. Daardoor kan je straks met zelfvertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs zetten.

Onze school maken we samen: het team van De Oostvogel, de kinderen, ouders en andere betrokkenen. We zijn één school en verzorgen drie arrangementen: De IJsvogel (regulier SBO); De Vuurvogel (SBO voor hoogbegaafden), de Watervogel (cluster 4)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Verbondenheid
  • Denken in mogelijkheden
  • Samen verantwoordelijk
  • Kind centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school.

Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. En als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen.

Maar een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling.

Verder gaan wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

SBO De Oostvogel kent veel ketenpartners. Partners gericht op onderwijs en partners gericht op begeleiding / behandeling.

Veel zijn aangesloten bij het SWV Primair Midden Holland.

Voor adresgegevens verwijzen wij naar de site van het swv : www.swv-po-mh.nl

Sinds 2019 werken wij intensief samen met Raatsamen. Dit is een samenwerking tussen Enver, Curium en Gro-up. Mocht een kind bij ons op school begeleiding / behandeling nodig hebben dan kunnen wij Raatsamen ingeschakelen. Het fijne van deze samenwerking is dat wij met dezelfde professionals werken en er dus bekende gezichten op school komen. 

Terug naar boven