RK Speciale Basisschool De Oostvogel

Scharroosingel 54 2807 CX Gouda

Opening van het nieuwe schoolplein door de leerlingenraad samen met wethouder Thierry v. Vugt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De belangrijkste eindopbrengst van het onderwijs is dat elk kind goed in zijn vel zit en klaar is om op een nieuwe school de volgende groeistap te zetten. Bij het meten van onze eindopbrengsten speelt het kind dus een centrale rol. Hebben we voor ieder kind aangesloten bij datgene wat het kan en waarin het verder kan groeien? Heeft ieder kind het beste uit zichzelf gehaald? We bekijken de resultaten altijd in perspectief. De ontwikkeling die een leerling tijdens zijn schoolperiode heeft doorgemaakt, ook in sociaal-emotioneel opzicht, zegt meer dan een score op zich. Wij betrekken ouders al vroeg bij het uitstroomperspectief van hun kind. We kijken samen wat een kind aan kan.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We doen ons best om kinderen het maximale uit zichzelf te laten halen. Dat is de reden dat we kinderen gedurende het schooljaar toetsen op onder andere taal, lezen en rekenen. De uitkomsten helpen ons zicht te houden op de ontwikkeling van ieder kind, ons onderwijs te verbeteren en leerlingen beter te ondersteunen. Wij werken met methodetoetsen en BOOM-toetsen en maken gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys. In het OPP (ontwikkelingsperspectief) evalueren wij 2x per jaar de resultaten, kijken we de komende periode en maken we afspraken over hoe te vervolgen. Deze evaluatie delen wij met ouders en gezamenlijk maken wij een plan voor de periode die komen gaat.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Wij bereiden kinderen hier goed op voor en beginnen daar op tijd mee.

Vanaf groep 6 bepalen wij de leerrendementsverwachting van de leerlingen en passen daar ook de opdrachten op aan. Als een leerling meer kan stellen we de verwachting naar boven bij. Dit evalueren wij 2x per jaar.

In groep 8 is er een informatie-avond over de het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen van groep 8 krijgen de NIO. De NIO toets staat voor Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau toets. Deze eindtoets geeft een indicatie van het niveau voor de middelbare school. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen dat leerlingen zich breed ontwikkelen. Daarom bieden we in een veilige omgeving ruimte aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij geven leerlingen verantwoordelijkheid voor hun leerproces, laten ze met elkaar samenwerken en zorgen dat zij vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor de toekomst. Ook besteden wij aandacht aan morele vorming en burgerschap en zorgen we voor een creatief en cultureel aanbod.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfstandig
  • Verantwoordelijk
  • Sociaal

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven