Het Schateiland

Mercatorhof 7 2803 EX Gouda

Schoolfoto van Het Schateiland

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van obs Het Schateiland in Gouda. De enige openbare basisschool in de wijk Bloemendaal.  Wij zijn een School vol Verhalen; er is veel aandacht voor vertellen, voorlezen, verhalen schrijven en zelf lezen. Het Schateiland kiest voor talent; we ontdekken waar onze talenten liggen en ook die van de ander.  Wij zijn een Vreedzame School, wat betekent dat we veel aandacht hebben voor de manier waarop we met elkaar omgaan. We zijn een kleine school met aandacht voor ieder kind. We bieden techniekonderwijs, er is mogelijkheid voor zwemles onder schooltijd, tabletonderwijs en een schakelklas waarin leerlingen extra taalondersteuning krijgen. Ons belangrijkste doel is dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied. 

U kunt hier beknopte informatie vinden over onze school. Voor meer informatie over onze school wil ik u graag doorverwijzen naar onze website www.obshetschateiland.nl . Daar kunt u een goed beeld krijgen van onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • School vol Verhalen
  • Talent van elk kind
  • Vreedzame School
  • Zwemles onder schooltijd
  • Techniek en Engels

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een  school met 8 groepen.

Wij verwachten dat ons leerlingenaantal de komende jaren stabiel zal blijven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij vinden het als school belangrijk dat er buiten de schooltijden om goede opvang/begeleiding is voor de kinderen. Er is een intensieve samenwerking met BSO de Schaapskooi. Er is veel overleg, de lijnen zijn kort.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven