Het Schateiland

Mercatorhof 7 2803 EX Gouda

Schoolfoto van Het Schateiland

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Welbevinden staat bij ons hoog in het vaandel. Dit is de basis voor goed kunnen leren. We vinden het daarom heel belangrijk om regelmatig bij kinderen (en ouders) na te gaan hoe tevreden zij zijn.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We zijn blij met de vele ingevulde vragenlijsten! De school kreeg mooie complimenten van ouders waar we heel blij mee zijn!

Als ontwikkelpunten nemen wij mee vanuit de feedback van ouders:

  • communicatie met ouders
  • sociale veiligheid op school: hoe gaan we met elkaar om?
  • Uitdagende en toekomstgerichte leerstof
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven