school Loevestein

Berend Wapstrastrjitte 1 8401 NN Gorredijk

Schoolfoto van school Loevestein

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen zijn zeer positief over school Loevestein. Hier zijn we blij mee. Zie samenvatting.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders, verzorgers van school Loevestein zijn positief. Hier zijn we blij mee.
In de MR wordt de punten besproken en gaan we kijken waar nog verbeterpunten liggen en waar we trots op kunnen zijn.
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven