school Loevestein

Berend Wapstrastrjitte 1 8401 NN Gorredijk

Schoolfoto van school Loevestein

In het kort

Toelichting van de school

Op deze site kunt u allerlei gegevens vinden over onze school.

We zijn trots op onze mooie nieuwe school en willen dit graag met u delen.

Ook op onze website www.schoolloevestein.nl kunt u informatie vinden over ons onderwijs, de organisatie en allerlei praktische zaken.

Zoekt u een school voor uw kind(eren)?

U bent van harte welkom voor een gesprek en een rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een openbare school
  • Een Vreedzame School
  • Een lerende organisatie
  • Open communicatie
  • Creativiteit en cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
219
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het gebouw van Kindcentrum Loevestein is school Loevestein en kinderopvang Kinderwoud gevestigd. De kinderopvang valt onder de organisatie van Kinderwoud. Kinderopvang Loevestein van Kinderwoud heeft drie kernwaarden: -geborgenheid  -eigenheid  -zelfontplooiing.  
Deze waarden ziet u terug in de werkwijze. De locatie is zo ingericht, dat uw kind zich veilig voelt en gestimuleerd wordt om zichzelf te ontwikkelen. Er wordt gewerkt met deskundige en geschoolde medewerkers. Uw kind een mooie dag, u een mooie dag.
Het aanbod:  
Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-tot 4 jaar,
Peuterspeelzaal /peuteropvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar,
Naschoolse opvang en opvang in de vakanties voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak: 0513-610825 of per mail planning@kinderwoud.nl website:  www.kinderwoud.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven