school Loevestein

Berend Wapstrastrjitte 1 8401 NN Gorredijk

Schoolfoto van school Loevestein

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van leerkrachten proberen we eerst intern op te lossen.
Lukt dit niet, dan maken we gebruik van vervangers.nl en gaan op zoek naar een externe vervanger. Door het leraren tekort is het vaak lastig om een externe vervanger te vinden.

indien er geen vervanging is, kan de betreffende groep niet naar school. De leerlingen onderbrengen bij een andere groep is geen optie, daarvoor zijn de huidige groepen te groot. We zullen betreffende ouders, verzorgers voor 7.15 uur 's morgens via Social Schools op de hoogte brengen

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op school Loevestein stemmen we het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Naast het basisprogramma is er in de klas extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben of een plusaanbod voor leerlingen die verrijking of verbreding van de leerstof aankunnen.

Voor meer/hoogbegaafde leerlingen hebben we een plusaanbod op school Loevestein. In de groepen 1 t/m 5 krijgen de leerlingen een plusaanbod aangeboden in de eigen klas van de eigen leerkracht. Voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 is er één dagdeel een projectmatig plusaanbod buiten de klas. Dit wordt gegeven door een geschoolde leerkracht Hoogbegaafdheid.

Binnen de organisatie hebben we het Comprix-college voor hoogbegaafde kinderen (één dag in de week).

Leerlingen met leesproblemen krijgen naast extra ondersteuning in de klas, ook ondersteuning buiten de klas. We gebruiken hiervoor het programma BOUW. Dit programma wordt 1 op 1 aangeboden. Ook worden er ouders ingezet voor extra ondersteuning bij het lezen.

Nieuwkomers krijgen extra ondersteuning bij de taalverwerving.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven