De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML

Stalkaarsen 17 b 4205 PG Gorinchem

 • Schoolfoto van De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML
 • Schoolfoto van De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML
 • Schoolfoto van De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De totale ontwikkeling van je kind staat centraal op De Cirkel: kennis en vaardigheden, sociaal en emotioneel. We gaan daarbij altijd uit van ieders mogelijkheden. 

We hebben te maken met een grote diversiteit van leerlingen. In de vier leerroutes krijgen kinderen maatwerk lessen in hun sociale ontwikkeling. Belangrijke uitgangspunten zijn: 

 • De basis is vertrouwen: jouw kind vertrouwen geven en vertrouwen hebben in zijn ontwikkeling. 
 • Wij vinden dat al onze leerlingen succeservaringen nodig hebben, ook sociaal. 
 • Kinderen met een beperking kunnen met de juiste begeleiding ook de aansluiting met andere kinderen krijgen (dat lukt op een reguliere school vaak niet) 
 • We leren leerlingen om goed met zichzelf en anderen om te gaan in hun leefwereld (burgerschap).
 • Naarmate je kind groter wordt, bereiden we het ook voor op zelfstandig wonen en een eigen invulling aan zijn vrije tijd geven.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Aandacht voor mensen
 • Ontwikkelen
 • Denken in mogelijkheden

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht in het speciaal onderwijs. Daar krijgen leerlingen les vanaf vier jaar totdat ze twaalf jaar zijn. Daarna stromen de meeste leerlingen door naar het voortgezet speciaal onderwijs, waar ze kunnen blijven totdat ze twintig jaar zijn. Soms stromen leerlingen door naar een gewone middelbare school.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs?

Leerlingen in het speciaal onderwijs stromen meestal door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Daar kunnen ze blijven tot en met het schooljaar waarin ze 20 jaar worden. Wanneer een leerling in het speciaal onderwijs 12 jaar wordt, maken de school en de ouders samen die afweging. De vraag is dan of de leerling inderdaad doorstroomt naar het voortgezet speciaal onderwijs of naar een gewone middelbare school. Soms zijn leerlingen na het speciaal onderwijs niet meer te vinden in het bekostigde onderwijs in Nederland. Bijvoorbeeld omdat ze zijn verhuisd naar het buitenland, les krijgen op een particuliere school of geen onderwijs meer volgen. Deze leerlingen vallen in de categorie 'overig'.
In het derde jaar
Weergave Plaats in het voortgezet onderwijs in het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven