De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML

Stalkaarsen 17 b 4205 PG Gorinchem

  • Schoolfoto van De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML
  • Schoolfoto van De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML
  • Schoolfoto van De Cirkel Christelijk Onderwijs ZML

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Op De Cirkel hechten we er veel waarde aan dat elk kind zich veilig en tevreden voelt. We nemen het onderzoek naar de tevredenheid van de leerlingen mee in de jaarlijkse veiligheidsmonitor.

Het onderzoek van 2022 (zie bijlage) laat een positieve uitslag zien. 88 procent van de kinderen geeft aan zich veilig te voelen. In hun beleving komt pesten en pestgedrag niet of nauwelijks voor.   
Als leerkrachten in de groep zien dat een kind zich daar niet veilig voelt, nemen ze dat serieus op. Ze doen gerichte interventies met oefeningen en afspraken uit onze sociale vaardigheids-methoden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Eenmaal per twee jaar houden we LOGOS-breed een tevredenheidspeiling. Ouders en kinderen vullen hiervoor de vragenlijsten van DUO in. 

46 % van de 118 ouders van ZML De Cirkel VSO de vragenlijst ingevuld. Deze ouders hebben kinderen in alle jaarlagen en groepen, daarmee geven deze uitkomsten een realistisch beeld. 

De ouders geven ons een 8,7 als rapportcijfer voor hun algemene tevredenheid over onze school (andere ZML scholen in het land scoren gemiddeld een 7,8). Bij het onderzoek van twee jaar geleden gaven de ouders ons een rapportcijfer van 8,3.
Een groot deel van deze ouders geeft aan dat ze De Cirkel positief zullen aanbevelen bij andere ouders.
Op álle punten is de tevredenheid van de ouders bovengemiddeld: ze geven ons maar liefst een cijfer tussen de 8,4 en 9.0 (de tevredenheid over de leerkracht scoort het hoogst!)

Gepersonaliseerd leren is het maatwerk in het onderwijs dat we elk kind bieden. We scoren op dat punt een bovengemiddeld.  In het vso is gepersonaliseerd leren de essentie van het onderwijs. Dus we zijn dagelijks bezig om kinderen maatwerk te bieden in hun ontwikkeling. We beseffen dat uitleg over deze manier van werken blijvende aandacht verdient in onze communicatie met ouders.


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven