Protestants Christelijk Basisonderwijs De Regenboog

Albertine Kehrerstraat 7 4207 MV Gorinchem

  • Een stevige basis voor een kleurrijke toekomst
  • Een innovatieve lijn voor gepersonaliseerd onderwijs en een soepele overgang van PO naar VO.
  • Een middelgrote school middenin de wijk
  • Een middelgrote school in de wijk Hoog Dalem. Nu nog een semi-permanent gebouw, in 2021 een nieuwe brede school
  • Een kleine school in de wijk Wijdschild, met nieuwbouw gepland voor 2021. Aandacht is onze kracht.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Op De Regenboog maken we gebruik van de Centrale Eindtoets van Cito. De resultaten van de toets worden vergeleken met scholen waarin kinderen een vergelijkbare achtergrond hebben. De laatste jaren scoort De Regenboog voldoende. In 2017/2018 en 2019/2019 was de score bovengemiddeld. 

In onze visie is de kwaliteit van de school en van ons onderwijs veelomvattender dan de score op de Eindtoets. Ook de sociale opbrengsten (veiligheid en welbevinden) zijn belangrijk. Verder werken we op De Regenboog ook aan de ontwikkeling van vaardigheden en persoonskenmerken die minder of niet meetbaar zijn. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Voor het monitoren van de basisvaardigheden lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden maken we gebruik van het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) en de eindtoets van Cito. We hebben schoolspecifieke streefdoelen per vakgebied vastgesteld om de kwaliteit te borgen en waar nodig te verbeteren. De opbrengsten en de analyses worden gebruikt om het onderwijs af te stemmen, zowel op leerling- en groepsniveau als op schoolniveau. In de bovenbouw levert het LOVS belangrijke informatie voor de overgang PO-VO. De Eindtoets gebruiken we als dubbelcheck en voor een eventuele bijstelling van het schooladvies naar boven. Jaarlijks worden de toetsresultaten geanalyseerd en geëvalueerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Op de Regenboog spannen we ons in voor een schooladvies dat past bij het niveau en de persoonlijkheid van ieder kind. Door de jaren heen hebben de leerkrachten een goed inzicht gekregen in de mogelijkheden van uw kind. Zij geven advies met betrekking tot de schoolkeuze. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties, maar ook gegevens over de belangstelling van het kind, de zin in studeren, de wil om zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby's en vrije tijd van belang. Dit advies bespreken wij met u. Met het schooladvies willen we de leerling en zijn of haar ouders helpen om een passende vervolgschool te vinden, waar uw kind verder tot bloei kan komen. De uiteindelijke schoolkeuze ligt bij de ouders.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven