CBS De Regenboog

Albertine Kehrerstraat 7 4207 MV Gorinchem

  • Op deze locatie in de wijk Wijdschild zitten de leerlingen van groep 6 t/m 8. In totaal zijn dat 78 leerlingen.
  • Op deze locatie in de wijk Gorinchem-Oost zitten de leerlingen van groep 1 t/m 5. In totaal zijn dat 124 leerlingen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op CBS De Regenboog! De christelijke basisschool in Wijdschild en Gorinchem-Oost.

Op De Regenboog krijgt ieder kind een stevige basis mee voor het leven, voor het vervolgonderwijs en voor de toekomst. We werken met liefde en passie aan de persoonlijke ontwikkeling en aan kennis en vaardigheden van ieder kind, met oog voor talent en ruimte voor verschil. 

Op De Regenboog combineren we traditie en vernieuwing: de kracht van klassikaal, gedifferentieerd onderwijs, aangevuld en verrijkt met thematisch onderwijs.

In Gorinchem Oost is De Regenboog nooit ver weg. U vindt de school op twee locaties:  Albertine Kehrerstraat 7 en Retranchement 3. Op Albertine Kehrer zijn de groepen 1 t/m 5 gehuisvest. De groepen 6, 7 en 8 zitten op het Retranchement.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderzoekend leren
  • Kanjerschool
  • Plusklas
  • Goede basis in taal, rekenen
  • Christelijke school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Let op: De aantallen die hier getoond worden zijn (nog) niet correct. Dit heeft te maken met fouten van koppelingen binnen administratiesystemen. We hopen dat dit z.s.m. wordt opgelost.

Op de teldatum van 1 februari 2023 zaten er 210 leerlingen op De Regenboog

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven