CBS De Regenboog

Albertine Kehrerstraat 7 4207 MV Gorinchem

  • Een kleinschalige school in Wijdschild. Aandacht is onze kracht!
  • Een middelgrote locatie in Gorinchem-Oost.
Een stevige basis voor een kleurrijke toekomst!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op CBS De Regenboog! De christelijke basisschool in Wijdschild en Gorinchem-Oost.

Op De Regenboog krijgt ieder kind een stevige basis mee voor het leven, voor het vervolgonderwijs en voor de toekomst. We werken met liefde en passie aan de persoonlijke ontwikkeling en aan kennis en vaardigheden van ieder kind, met oog voor talent en ruimte voor verschil. 

Op De Regenboog combineren we traditie en vernieuwing: de kracht van klassikaal, gedifferentieerd onderwijs, aangevuld en verrijkt met thematisch onderwijs.

In Gorinchem Oost is De Regenboog nooit ver weg. U vindt de school op twee locaties: Retranchement 3 en Albertine Kehrerstraat 7. De locaties tellen ca. 60 en 140 leerlingen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderzoekend leren
  • Kanjerschool
  • Plusklas
  • Goede basis in taal, rekenen
  • Christelijke school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. 

In het overzicht van de afgelopen drie jaar is te zien dat het aantal leerlingen is gedaald met zo'n 300 kinderen. Dit is omdat de Regenboog-locatie Hoog Dalem als zelfstandige wijkschool met een eigen aanpak verder gaat: CBS Het Kleurenlint. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven