Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht

Hoefslag 6 4205 NK Gorinchem

  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In november 2021 is een tevredenheidsvragenlijst uitgezet onder ouders en leerlingen vanaf groep 6. De resultaten zijn te zien op de factsheets.

Leerlingen zijn erg tevreden en geven ons een 8,1. Prachtig! Daar doen we het voor. Bij alle onderwerpen scoren we veel hoger in vergelijking met andere scholen in Nederland.  

We blijven alert op de kwaliteit van ons werk. We borgen wat we doen en blijven ons werk onderhouden en aanscherpen. 

  • We houden onze aandacht voor de sociale veiligheid vast, dat is de basis van de uitstekende sfeer in onze school. We gebruiken daarvoor de kennis van onze gedragsspecialisten.  
  • Daarnaast wordt de Leerlingenraad weer opgepakt. Punten die kinderen noemen, worden daar besproken. De Leerlingenraad komt met voorstellen naar de directie. 

 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In november 2021 is een tevredenheidsvragenlijst uitgezet onder ouders en leerlingen vanaf groep 6. De resultaten zijn te zien op de factsheets.

Opvallend is de grote tevredenheid van ouders: 98%. We scoren daarmee bovengemiddeld ten opzichte van andere scholen in Nederland.  

Als actiepunt nemen we de opmerkingen van enkele ouders over onze communicatie mee:

  • We pakken de vormgeving van de maandelijkse Nieuwsbrief aan.
  • En we stemmen met alle groepen af welke communicatie, waarover en hoeveel, de groepsleerkracht via de communicatieapp Social Schools naar ouders stuurt.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven