Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht

Hoefslag 6 4205 NK Gorinchem

Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht

In het kort

Toelichting van de school

Alles wat aandacht krijgt groeit!

We zijn een christelijke school voor kinderen met een andere manier van leren. 

Bij ons draait het om aandacht voor jouw kind, met zijn unieke eigen mogelijkheden. Daar passen we ons onderwijs zo volledig mogelijk op aan. We maken het leren ‘levend’: uitdagend en veilig, binnen en buiten school. Je kind wordt zo nieuwsgierig en wil ontdekken. Leerkrachten helpen om van die ontdekkingen te leren. Echt goed leren, steeds meer snappen, weten en kunnen.

Ons ultieme doel is elke leerling voor te bereiden op een eigen zelfstandige rol binnen de samenleving. In goede afstemming met jullie als ouders beleeft je kind bij ons een hele waardevolle, fijne schooltijd.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Met passend onderwijs is het accent op thuisnabij onderwijs gelegd. Dat maakt dat het aantal leerlingen bij ons en in het het overige speciaal basisonderwijs lager is geworden.

Niet meegeteld
Beatrix de Burcht heeft leerlingen uit het basisonderwijs met een tijdelijke plaatsing (OPDC), maar die niet zijn ingeschreven. Ouders kunnen in overleg met hun basisschool zo'n tijdelijke plaatsing bespreken.
Ook leerlingen die aan de symbiose Bao-Sbo Levend leren meedoen, worden niet ingeschreven.

Na 1 oktober stromen zo gemiddeld 15 nieuwe leerlingen per schooljaar in. Zij maken bij ons het schooljaar af. 

Weergave

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven