Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht

Hoefslag 6 4205 NK Gorinchem

  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht

In het kort

Toelichting van de school

Alles wat aandacht krijgt groeit!

We zijn een christelijke school voor kinderen met een andere manier van leren. 

Bij ons draait het om aandacht voor jouw kind, met zijn unieke eigen mogelijkheden. Daar passen we ons onderwijs zo volledig mogelijk op aan. We maken het leren ‘levend’: uitdagend en veilig, binnen en buiten school. Je kind wordt zo nieuwsgierig en wil ontdekken. Leerkrachten helpen om van die ontdekkingen te leren. Echt goed leren, steeds meer snappen, weten en kunnen.

Ons ultieme doel is elke leerling voor te bereiden op een eigen zelfstandige rol binnen de samenleving. In goede afstemming met jullie als ouders beleeft je kind bij ons een hele waardevolle, fijne schooltijd.  
We hebben ouders en kinderen gevraagd naar hun mening over onze school. We zijn blij met de hele hoge cijfers die ze ons geven. (zie ook ouder- en en leerlingentevredenheid) 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • warm bad: gezien worden
  • levend leren: leren door doen
  • stevig staan in de wereld!
  • in verbinding staan: samen
  • kwaliteit: het goed(e) doen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Met passend, inclusief onderwijs is het accent op thuisnabij onderwijs gelegd. Als SBO hebben we een andere rol gekregen. Zo zijn er bij ons tijdelijke plaatsingen met de bedoeling om weer terug naar de basisschool te gaan. Maar ook hebben we gastleerlingen. Deze gastleerlingen volgen van de 5 schooldagen, 2 dagen onderwijs bij ons. Dat noemen we Symbiose Onderwijs. De gastleerlingen draaien allemaal mee in groepen waar het Leren door te Doen voorop staat. We hebben jaarlijks tussen de 4 en 10 gasten. Lopende het schooljaar stromen er (gast)leerlingen in. Het lukt goed om hen snel aansluiting te geven in de bestaande groepen.Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
74
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Symbiose-onderwijs Levend Leren; onderwijs op  de basisschool en het speciaal basisonderwijs

Op Beatrix de Burcht volgen sommige leerlingen deeltijdonderwijs: een aantal dagen op de eigen school en de andere dagen bij ons. Op de Beatrix de Burcht-dagen leren de kinderen door te doen. Ze werken aan de doelen van hun basisschool op een actieve, praktische, concrete en  levendige manier. Dat noemen we Levend Leren.

Kinderen komen soms ook bij ons ter observatie. Dat heet een OPDC-plaatsing. Je kind komt dan een half jaar bij ons op school, zodat onze gespecialiseerde medewerkers kunnen onderzoeken wat je kind nodig heeft om weer op de eigen school verder te kunnen.

Alle extra ondersteuning in het onderwijs bieden we zelf aan of in samenwerking met ketenpartners. Denk aan fysiotherapie, logopedie of Speltherapie. Zo kan je kind onder schooltijd optimaal blijven ontwikkelen. We zetten alle extra hulp van buitenaf onder schooltijd in, zodat je kind na schooltijd echt vrij is.

Terug naar boven