Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht

Hoefslag 6 4205 NK Gorinchem

  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht
  • Schoolfoto van Christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs Beatrix de Burcht

In het kort

Toelichting van de school

Alles wat aandacht krijgt groeit!

We zijn een christelijke school voor kinderen met een andere manier van leren. 

Bij ons draait het om aandacht voor jouw kind, met zijn unieke eigen mogelijkheden. Daar passen we ons onderwijs zo volledig mogelijk op aan. We maken het leren ‘levend’: uitdagend en veilig, binnen en buiten school. Je kind wordt zo nieuwsgierig en wil ontdekken. Leerkrachten helpen om van die ontdekkingen te leren. Echt goed leren, steeds meer snappen, weten en kunnen.

Ons ultieme doel is elke leerling voor te bereiden op een eigen zelfstandige rol binnen de samenleving. In goede afstemming met jullie als ouders beleeft je kind bij ons een hele waardevolle, fijne schooltijd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • warm bad: gezien worden
  • levend leren: leren door doen
  • stevig staan in de wereld!
  • in verbinding staan: samen
  • kwaliteit: het goed(e) doen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Met passend onderwijs is het accent op thuisnabij onderwijs gelegd. Dat maakt dat het aantal leerlingen bij ons en in het het overige speciaal basisonderwijs lager is geworden.

Niet meegeteld
Beatrix de Burcht heeft leerlingen uit het basisonderwijs met een tijdelijke plaatsing (OPDC), maar die niet zijn ingeschreven. Ouders kunnen in overleg met hun basisschool zo'n tijdelijke plaatsing bespreken.
Ook leerlingen die aan de symbiose Bao-Sbo Levend leren meedoen, worden niet ingeschreven.

Na 1 oktober stromen zo gemiddeld 15 nieuwe leerlingen per schooljaar in. Zij maken bij ons het schooljaar af. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
108
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Symbiose-onderwijs Levend Leren; onderwijs op  de basisschool en het speciaal basisonderwijs

Op Beatrix de Burcht volgen sommige leerlingen deeltijdonderwijs: een aantal dagen op de eigen school en de andere dagen bij ons. Op de Beatrix de Burcht-dagen leren de kinderen door te doen. Ze werken aan de doelen van hun basisschool op een actieve, praktische, concrete en  levendige manier. Dat noemen we Levend Leren.

Kinderen komen soms ook bij ons ter observatie. Dat heet een OPDC-plaatsing. Je kind komt dan een half jaar bij ons op school, zodat onze gespecialiseerde medewerkers kunnen onderzoeken wat je kind nodig heeft om weer op de eigen school verder te kunnen.

Alle extra ondersteuning in het onderwijs bieden we zelf aan of in samenwerking met ketenpartners. Zo kan je kind onder schooltijd optimaal doorontwikkelen. We zetten alle extra hulp van buitenaf onder schooltijd in, zodat je kind na schooltijd echt vrij is.

Terug naar boven