Basisschool Open Hof

Frankische Driehoek 1 5052 BL Goirle

  • Wij voelen ons veilig, verbonden, verantwoordelijk en vaardig op Open Hof.
  • Ik mag hier mezelf zijn.
  • Wij spelen en maken plezier met elkaar.
  • De buitenwereld naar binnen halen
  • Presenteren kun je leren.

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Open Hof biedt een open omgeving, waarin iedereen elkaar respecteert.Wij bieden een uitdagende, vertrouwde en veilige leeromgeving. Op deze manier kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Onze school is kleinschalig.De 200 leerlingen zijn op dit moment verdeeld over 9 groepen en we kennen elkaar allemaal:dat maakt ons erg betrokken en verbonden bij elkaar. We zijn een katholieke school, die ook openstaat voor ouders en kinderen met een andere geloofsovertuiging. Wij volgen de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Hierbij wordt u betrokken, want u kent uw kind het beste. Bij ons staat naast het leren, ook het welbevinden op de eerste plaats. Je mag hier zijn wie je bent!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het beste halen uit jezelf
  • Kindcentrum Frankisch Driehoek
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleinschalige school, waarbij er op basis van de leerlingprognose van de Gemeente Groei groei te verwachten de komende jaren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven