Basisschool Open Hof

Frankische Driehoek 1 5052 BL Goirle

  • Wij voelen ons veilig, verbonden, verantwoordelijk en vaardig op Open Hof.
  • Ik mag hier mezelf zijn.
  • Wij spelen en maken plezier met elkaar.
  • De buitenwereld naar binnen halen
  • Presenteren kun je leren.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op bs. Open Hof wordt op 2 momenten in het jaar gebruik gemaakt van een pest-registratie. Naast een digitaal leerlingvolgsysteem (LVS) voor de sociaal emotionele ontwikkeling wordt binnen de groepen uitgebreid aandacht geschonken aan de leefstijl "Goed Gedaan". Het welbevinden van de leerlingen staat hierbij centraal.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven