Basisschool Open Hof

Frankische Driehoek 1 5052 BL Goirle

  • Wij voelen ons veilig, verbonden, verantwoordelijk en vaardig op Open Hof.
  • Ik mag hier mezelf zijn.
  • Wij spelen en maken plezier met elkaar.
  • De buitenwereld naar binnen halen
  • Presenteren kun je leren.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In vergelijking met andere scholen, met een vergelijkbare leerling- populatie, scoort de school rond het gemiddelde. Binnen de groep 8 is er niet alleen sprake van een grote diversiteit aan scores, maar ook van leerlingen met een eigen leerlijn, die de basisschool doorlopen hebben.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor iedere leerling wordt, in overleg met de ouders, een passende plaats gevonden in het voortgezet onderwijs. Onze schooladviezen zijn in overeenstemming met de vorderingen van de leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Dit rapport dateert uit 2008 en is inmiddels gedateerd. De school heeft in de afgelopen 2 schooljaren een grote ontwikkeling doorgemaakt op allerlei gebieden. In het voorjaar van 2014 zal de Inspectie de school opnieuw beoordelen.

Inmiddels is in het kader van de Wet Passend Onderwijs het ondersteuningsprofiel van de school vastgesteld. Basisschool Open Hof wordt gerangschikt als een netwerkschool, met daarbij aspecten van een smalle ondersteuningsschool.

Terug naar boven