O.B.S. De Punter

Beulakerweg 125a 8355 AE Giethoorn

  • Schoolfoto van O.B.S. De Punter
  • Schoolfoto van O.B.S. De Punter
  • Schoolfoto van O.B.S. De Punter
  • Schoolfoto van O.B.S. De Punter

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Sociale Veiligheid Leerlingen 2022-2023 van OBS De Punter. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit).

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit.

Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?
2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?
3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?
4. Welke aspecten willen we verbeteren?

De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

In schooljaar 2022-2023 is de vragenlijst alleen afgenomen bij de kinderen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Sociale Veiligheid Ouders 2022-2023 van OBS de Punter De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit).
De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.
De resultaten van de twee vragenlijsten zijn gecombineerd. Dit is het resultaat.

In schooljaar 2022-2023 is de vragenlijs afgenomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven