O.B.S. De Punter

Binnenpad 56 8355 BT Giethoorn

  • Kanjertraining, Humanistisch Vormingsonderwijs, Godsdienstig Vormingsonderwijs  en burgerschap in een notendop.
  • De toekomstige locatie

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Sociale Veiligheid Leerlingen 2019 van OBS Zuiderbasissschool. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit).

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit.

Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren?

De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

In schooljaar 2019-2020 is de vragenlijst niet afgenomen door het Corona virus. Dit is besloten door de inspectie.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Sociale Veiligheid Ouders 2019 van OBS Zuiderbasissschool. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit).

De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

In schooljaar 2019-2020 is de vragenlijst niet afgenomen door het Corona virus. Dit is besloten door de inspectie.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven