O.B.S. De Punter

Beulakerweg 125a 8355 AE Giethoorn

 • Op 7 juni 2022 zijn we gestart in ons nieuwe school.
 • Ons nieuwe naambord samen met ons nieuwe logo.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • professionele cultuur
 • competentie,relatie,autonomie
 • gepersonaliseerd leren
 • eigenaarschap
 • talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 01-08-2021 zijn de Noorderschool en de Zuiderschool gefuseerd. Vanaf die datum heten we OBS De Punter. Op 07-06-2022 zijn we met alle kinderen gestart in ons nieuwe gebouw aan de Beulakerweg 125a te Giethoorn. Het is een prachtige nieuwe school in een uitdagende schoolomgeving met veel groen wat uitnodigt om tot beweging te komen. Er zijn 8 groepen, waarvan 2 groepen 1/2. De BSO/VSO (Kinderopvang Kaka) is hierin meegenomen. Ons doel is de realisatie van een volledig IKC.

Er zijn vorig jaar 24 leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs gegaan. In schooljaar 2021-2022 hebben we heel veel nieuwe aanmeldingen gehad, waardoor we qua leerlingenaantal gelijk zijn gebleven. Naast de toestroom van 4-jarigen kregen we te maken met verhuizingen vanuit verschillende delen van Nederland. Op de nieuwe teldatum van 01-02-2022 hebben we 184 leerlingen. Groep 8 heeft 16 leerlingen en de andere groepen tussen de 20 en 27.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

CODE ROOD    

De veiligheid voor onze leerlingen en medewerkers vinden we belangrijk. Die veiligheid kan in het gedrang komen bij extreme weersomstandigheden en daarvoor hebben we een procedure opgesteld:

 • Bij een voor onze regio (Noord) geldend weeralarm CODE ROOD blijven onze scholen die dag gesloten en wordt er geen les gegeven. Deze sluiting geldt voor de hele dag. Zodra  een dergelijk alarm wordt afgegeven door het KNMI, wordt deze regel van kracht.
 • Bij een CODE ROOD tijdens de schooldag zijn wij als school verantwoordelijk voor uw kind. Uw kind mag alleen naar huis (of met een andere volwassene mee) als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Zolang de school niet zeker weet of uw kind veilig naar huis kan, blijft uw kind onder toezicht op school totdat dit helder is. Het protocol bij CODE ROOD staat vermeld op onze website.
 • Ouders/verzorgers worden in de bovenstaande situaties door de school hierover persoonlijk (via Social School, Whatsapp of een andere manier)  zo snel als redelijkerwijs mogelijk is geïnformeerd. 
 • CODE ORANJE betekent dat er ook sprake kan zijn van extreem weer, maar deze code geeft geen aanleiding om de school te sluiten.   

De in onze school gevestigde kinderopvang die wordt verzorgd door KaKa of SKZ neemt bij CODE ROOD zelf een besluit over het al dan niet sluiten van de kinderopvang. De school biedt in de bovenstaande situatie geen noodopvang (zoals bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school heeft geen interne vertrouwenspersoon. Er is wel een schoolcontactpersoon, dat is Jackelien Majoor.
De vertrouwenspersoon van onze stichting is mevrouw Yvonne Kamsma

Terug naar boven