O.B.S. De Punter

Binnenpad 56 8355 BT Giethoorn

  • Kanjertraining, Humanistisch Vormingsonderwijs, Godsdienstig Vormingsonderwijs  en burgerschap in een notendop.
  • De toekomstige locatie

Het team

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u de verschillende taken en contactgegevens de leerkrachten, Mr, OR en andere personen en organisaties die betrokken zijn bij ons onderwijs

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?


Stichting Op Kop werkt met een flexpool. Hierin werken vaste invallers voor stichting Op Kop, zij zijn flexibel inzetbaar. Wanneer een leerkracht vanwege verlof of ziekte afwezig is, neemt een leerkracht uit deze flexpool de werkzaamheden over. Indien er geen flexpoolers meer beschikbaar is, doen we een beroep op de invalpool. Gezien het grote tekort aan leerkrachten wordt de vervanging ook regelmatig binnen de school geregeld. Voor meer informatie over het vervangingsbeleid kunt u contact opnemen met de school. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel laten we zien hoe het onderwijs op OBS De Punter is ingericht.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderopvang KaKa is opgericht in 2009 met kwaliteit, kleinschaligheid, flexibiliteit en oog voor de ontwikkeling van kinderen als uitgangspunt. De locaties bieden een huiselijke omgeving waarin ruimte is voor uw kind om zichzelf te zijn. Respect voor elkaar, oog voor de omgeving en vooral veel lol is wat ze kinderen mee willen geven. De vaste medewerkers zijn stuk voor stuk pedagogisch sterk. Ze hebben geduld, maar kunnen ook consequent zijn als dat nodig is. Ze proberen zoveel mogelijk een verlengstuk te zijn van thuis en school. Veel buitenspelen en regelmatig op pad gaan – denk aan een speeltuin in de buurt, naar de winkel of naar bos of hei – de leidsters doen er alles aan om het voor jouw kind zo leuk mogelijk te maken. Kinderopvang KaKa werkt met diverse VVE-methodes. Uk en Puk wordt op de vestiging van OBS de Punter gebruikt, omdat dit een doorgaande leerlijn heeft naar Schatkist (groep 1/2), Veilig Leren Lezen, Kim-versie (Groep 3) en Estafette-nieuw voor groep 4 t/m 6. De medewerkers van Kinderopvang Kaka werken nauw samen m.b.t. methodieken, regels (Kanjertraining), projecten. Een doorgaande leerlijn voor 0-12 jarigen, overleg, verbinding en preventief werken, zodat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen is daarbij ons gezamenlijke doel.

In het Kulturhus is Speel@home gevestigd. Dit is eveneens een Kinderopvang van 0-4 jaar en een BSO-voorziening. Ook hiermee onderhouden we goede contacten, zodat de overdracht van kinderen naar OBS De Punter zo optimaal mogelijk verloopt.

Terug naar boven