O.B.S. De Punter

Beulakerweg 125a 8355 AE Giethoorn

  • Op 7 juni 2022 zijn we gestart in ons nieuwe school.
  • Ons nieuwe naambord samen met ons nieuwe logo.

Het team

Toelichting van de school

Simone Slager: directeur
Cathy van den Eventuin: intern begeleider en taalcoördinator
Mirjam Huizeling: leerkracht groep 1-2b, didactisch coach, opleider in school en onderbouw coördinator
Jackelien Majoor: leerkracht groep 3, rekencoördinator en schoolcontactpersoon
Roel Zwolle: leerkracht groep 7 en ICT-coördinator
Yvette de Wijs: leerkracht groep 8, coördinatie Engels en bovenbouw coördinator
Margriet Verboom: leerkracht groep 1-2b, coördinatie website en social school
Annemarie Klappe: leerkracht groep 1-2a en coördinatie creatief circuit
Hannie Zwolle: leerkracht groep 1-2a
Annet Kok: leerkracht groep 4
Michel Beerta: leerkracht groep 5 en gymlessen aan groep 5 t/m 8
Olda Kuiper: leerkracht in groep 3, groep 4 en groep 5
Gera Wilbrink: leerkracht groep 6
Mathilde Benak: leerkracht groep 6 en coördinatie creatief circuit
Larisa Winkels: onderwijsassistent NT2
Ashley van der Heijden: onderwijsassistent
Corien van Ark: onderwijsassistent
Janny Petter: administratie
Marijn Vording: leerkracht Sophiaklas
Brian Rispens: gymlessen aan groep 1 t/m 4 en MRT


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?


Stichting Op Kop werkt met een flexpool. Hierin werken vaste invallers voor stichting Op Kop, zij zijn flexibel inzetbaar. Wanneer een leerkracht vanwege verlof of ziekte afwezig is, neemt een leerkracht uit deze flexpool de werkzaamheden over. Indien er geen flexpoolers meer beschikbaar is, doen we een beroep op de invalpool. Gezien het grote tekort aan leerkrachten wordt de vervanging ook regelmatig binnen de school geregeld. Voor meer informatie over het vervangingsbeleid kunt u contact opnemen met de school. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op OBS de Punter hebben we de ambitie om alle kinderen die ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. We hebben binnen deze school veel ervaring en kennis om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Wanneer er extra ondersteuning nodig is hebben we een ondersteuningsstructuur binnen stichting Op Kop die ervoor zorgt dat, indien nodig, er wat extra hulp kan worden ingezet.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderopvang KaKa is gevestigd in de Zuiderbasisschool. Dit is eveneens een kinderopvang voor 0-4 jarigen. We onderhouden goed contact om de overdracht naar OBS de Punter goed te laten verlopen.
De BSO-voorziening van KaKa is gevestigd in de OBS de Punter. 

In het Kulturhus is Speel@home gevestigd. Dit is eveneens een Kinderopvang van 0-4 jaar en een BSO-voorziening. Ook hiermee onderhouden we goede contacten, zodat de overdracht van kinderen naar OBS De Punter zo optimaal mogelijk verloopt.

Terug naar boven