Kindcentrum De Marke

de Weegbree 21 9461 KM Gieten

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Marke
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Marke

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Door het lage percentage respondenten is de betrouwbaarheid van de enquête niet voldoende. De punten die uit de enquête komen zullen we echter wel kritisch bekijken.

De  uitslag van de enquête wordt binnen de MR en het team besproken en er wordt een plan van aanpak gemaakt om met de aandachtspunten bezig te gaan.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven