Kindcentrum De Marke

de Weegbree 21 9461 KM Gieten

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Marke
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Marke

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van personeel maken we gebruik van de invalpool. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van vaste invallers. Verlof is over het algemeen ver van tevoren bekend en daardoor lukt het ons meestal om vaste invallers voor de groep te krijgen. Helaas lukt dit, door het grote tekort aan invallers, niet altijd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We hebben binnen het team goed nagedacht over hoe we ons onderwijs willen organiseren. We vinden duidelijkheid en structuur belangrijk, maar willen tegelijkertijd ook de mogelijkheden van samenwerken binnen de school optimaal benutten. Binnen ons onderwijs werken kinderen een deel van de tijd groepsdoorbrekend. Dit sluit aan bij de gepersonaliseerde leerroute die onze kinderen krijgen voor het vak rekenen.

Binnen onze dagindeling (zie bijlage) is zowel ruimte voor individuele aandacht, als groepsmomenten.

De basisgroepen in onze school zijn als volgt opgebouwd.

basisgroep 1: groep 1 en 2

basisgroep 2: groep 3, 4 en 5

basisgroep 3: groep 6, 7 en 8

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Voor een volledig beeld van onze zorgstructuur verwijs ik naar het ondersteuningsprofiel dat u via deze pagina kunt lezen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven