Kindcentrum De Marke

de Weegbree 21 9461 KM Gieten

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Marke
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Marke

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Marke is in het schooljaar 2013-2014 geen eindtoets meer afgenomen. We verwijzen de leerlingen naar het voortgezet onderwijs door middel van de Plaatsingswijzer. Hierbij wordt gekeken naar de resultaten van de cito toetsen die in groep 6, 7 en 8 zijn afgenomen bij de leerlingen. Dit geeft een goed beeld van de mogelijkheden van het kind. 

Afgelopen schooljaar hebben 8 leerlingen de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs. Van deze leerlingen ging 75% naar het vwo, 12,5 % naar havo en ook 12,5% naar het vmbo-t.

Op een school met kleine groepen schommelen de percentages per jaar behoorlijk. Een jaar met één of twee leerlingen aan de boven- of onderkant heeft grote invloed. 

Bekijken we de eindresultaten over meerdere jaren, dan valt dit weg. De laatste vier schooljaren (2012-2014 in totaal 18 kinderen) is 17% van de kinderen naar het LWOO gegaan, 33% naar VMBO en 50% naar HAVO/VWO.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school maakt gebruik van de midden en eind Cito toetsen. Deze toetsen worden minimaal 2x per jaar op vooraf vastgelegde momenten afgenomen en geanalyseerd. De analyse gebeurd op kindniveau, groepsniveau en schoolniveau. Waar nodig worden interventies of veranderingen in het onderwijs gerealiseerd.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Zie toelichting bij de resultaten eindtoets.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de rapporten van de inspectie kunt u lezen dat de inspectie tevreden is over het onderwijs op De Marke.

Terug naar boven