Kindcentrum De Marke

de Weegbree 21 9461 KM Gieten

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Marke
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Marke

In het kort

Toelichting van de school

De Marke staat voor modern daltononderwijs vanuit een christelijke levensvisie waar kinderen hun eigen talenten?ontplooien?en vaardigheden leren voor de toekomst.?  We geven onze kinderen verantwoordelijkheid en vertrouwen om zelfstandig keuzes te maken en leren hen samenwerken en reflecteren.

Door een effectieve gepersonaliseerde aanpak, die aansluit bij verschillen in leerstijl, leertempo, instructiebehoefte en talent, krijgen kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen via een leerweg die bij hen past. Om tot leren te komen is een veilige omgeving nodig. Dat bereiken we door met elkaar in gesprek te gaan en te werken vanuit voorspelbaar handelen en duidelijke regels.  

We stimuleren betrokkenheid van de kinderen door inzicht te geven in hun leerdoelen en door ze uit te dagen op het juiste niveau. Op deze wijze bereiden we onze kinderen optimaal voor op hun toekomst. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • aansluiten bij ieder kind
  • talentontwikkeling
  • dalton
  • in een veilig klimaat
  • je mag het leren leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2016-2017 groeit de school weer gestaag. Het vorige schooljaar zijn we gestart met 43 leerlingen, dit jaar met 51. We verwachten dat de groei zal doorzetten.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
38
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven