Basisschool De Ratel

2e Dwarsweg 77 6591 XP Gennep

  • Schoolfoto van Basisschool De Ratel
  • Onze speelplaats is schooljaar 2017-2018 opnieuw ingericht zodat het een uitdagende speelplek voor onze leerlingen is geworden.
  • De Ratel wil net als een ratelpopulier steeds in beweging zijn voor goed onderwijs. Doel: een voedingsbodem zijn voor de groei van kinderen!

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina vertelt iets over het onderwijs op basisschool De Ratel. Wij zijn een school waar het welbevinden van de kinderen centraal staat. We leren de kinderen om eigen keuzes te maken op gebied van leren en gedrag.

De school ligt in de wijk Gennep Zuid. De informatie die u leest komt op verschillende manieren tot stand: sommige gegevens worden automatisch ingelezen door de inspectie van onderwijs en DUO, andere gegevens leveren wij als school aan. In enkele gevallen geven wij als school een toelichting bij de gegevens.

Wij hopen dat u via deze schoolpagina de informatie vindt, die u zoekt. Mocht u nog vragen hebben, bent u altijd welkom om contact op te nemen met de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Samen met ouders
  • PBS school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste tijd is er veel in de nabijheid van De Ratel gebouwd. De afgelopen schooljaren hebben zich al veel kinderen uit deze nieuwbouwwijk, het Pagepark, aangemeld op school. Voor de komende schooljaren is er een lichte daling van het leerlingenaantal te verwachten. Op 1 februari 2023 hadden we 287 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. 

Schooljaar 2023-2024 heeft De Ratel 12 groepen.
Het team van De Ratel is een gezonde mix van oudere en jonge leerkrachten. De Ratel heeft 5 fulltime leerkrachten en 18 parttime leerkrachten.

In het gebouw van De Ratel wordt voor-en naschoolse opvang aangeboden door Spring. Madelief is de andere aanbieder van voor-en naschoolse opvang en ligt in de nabijheid van De Ratel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Aan het begin van het schooljaar krijgen alle gezinnen de schoolgids en de jaarkalender van De Ratel digitaal.  Nieuwe ouders krijgen zowel de schoolgids A als de schoolgids B (inclusief kalender) op papier. In deze jaarkalender vindt u ook de actuele informatie van de aanbieders van de voor-en naschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Wet Sociale Veiligheid stelt dat elke school sociaal veiligheidsbeleid moet voeren. De Ratel heeft daarom een schoolveiligheidsplan en een pestprotocol. Wij werken actief met de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.
De Ratel heeft een coördinator anti-pestbeleid. Daarnaast kunnen ouders ook terecht bij de interne vertrouwenspersonen.
Op De Ratel zal de directeur samen met de interne vertrouwenspersonen, interne begeleiders en leerkrachten de sociale veiligheid en het sociale klimaat periodiek monitoren. Periodiek monitoren met als doel dat het sociaal veilige klimaat onder de aandacht blijft en dat er actie ondernomen wordt indien nodig.

Terug naar boven