Basisschool De Ratel

2e Dwarsweg 77 6591 XP Gennep

  • Schoolfoto van Basisschool De Ratel
  • Onze speelplaats is schooljaar 2017-2018 opnieuw ingericht zodat het een uitdagende speelplek voor onze leerlingen is geworden.
  • De Ratel wil net als een ratelpopulier steeds in beweging zijn voor goed onderwijs. Doel: een voedingsbodem zijn voor de groei van kinderen!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het team van De Ratel vindt het belangrijk dat een kind graag naar school gaat en zich veilig voelt op school.  Wij zien dit als voorwaarden om te komen tot leren. Daarom staat de relatie leerkracht - kind centraal en investeren leerkrachten door het voeren van gesprekken met kinderen in deze relatie.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In de samenwerking tussen ouders en school staat de ontwikkeling van het kind centraal. De driehoek kind, ouders en school wordt krachtig als er sprake is van wederzijds vertrouwen. Vertrouwen dat door een goede communicatie met elkaar  tot stand komt en blijft. Daarom willen wij als school graag in gesprek gaan met ouders over hun kind of het nu over het sociaal emotionele welzijn gaat of over het leren. De deur staat altijd open!

Op De Ratel vinden regelmatig gesprekken plaats tussen een groep ouders en de directeur. Deze gesprekken kunnen gaan over diverse onderwerpen: communicatie met ouders, waar lopen ouders tegen aan, huiswerk, hoe gaat de school om met kinderen dit autisme of adhd hebben. 

De respons bij het oudertevredenheidsonderzoek was vorig schooljaar te laag om representatief te zijn.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven