Basisschool De Kluis

Meeuwenlaan 4 6165 SW Geleen

  • Bs de kluis ligt midden in de rustige en 'groene' wijk de Kluis.
  • De school is een deel van de wijk en wil ook deelnemen aan de maatschappij. Kinderen kunnen dan ook veilig spelen op de openbare speelplaats aan de voorzijde van de school.
  • De Kluis is een school die staat voor:
openheid, respect, acceptatie en zorg. 
tevens zijn er een BSO en een KDV.
  • We geven goed/modern onderwijs in een frisse schoolomgeving waarbij we naar passende resultaten bij alle kinderen streven.

Contactgegevens

Basisschool De Kluis

Meeuwenlaan 4
6165 SW Geleen

Telefoon:
0464746031
Schoolwebsite:
www.bsdekluis.nl
E-mailadres:
info@bsdekluis.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

TRIADE stichting voor Kathol. primair onderwijs

Aantal scholen:
7
Aantal leerlingen:
1934
Website schoolbestuur:
www.stichtingtriade.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Westelijke Mijnstreek

Terug naar boven