Basisschool De Kluis

Meeuwenlaan 4 6165 SW Geleen

  • Basisschool De Kluis is gevestigd in de wijk ‘De Kluis’. De basisschool ligt in een wijk met voornamelijk laagbouw met rustige straten en ve
  • De school is een deel van de wijk en wil ook deelnemen aan de maatschappij. Kinderen kunnen dan ook veilig spelen op de openbare speelplaats aan de voorzijde van de school.
  • Op de Kluis volgt ieder kind zijn eigen bijzondere weg op zoek naar wijsheden voor het leven.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onderwijsstichting Triade beschikt over een pool met vervangers. Echter deze pool is lang niet toereikend om alle vervangingen op te vangen.
Wij moeten constateren, dat het lerarentekort ook in deze regio steeds groter wordt. Samen met de coördinator vervangerspool proberen wij alle vervangingen zo goed als mogelijk, middels een vastgesteld protocol, vorm te geven.
Helaas lukt het ons niet om dit elke keer naar ieders tevredenheid op te lossen.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Basisschool De Kluis biedt onderwijs aan leerlingen van 1 t/m 8 (4-12 jaar)
Het onderwijs op De Kluis is doelgericht onderwijs met hoge reële verwachtingen,
met als uitgangspunt kerndoelen en gestandaardiseerde leerlijnen.
Er zijn schoolnormen vastgesteld betreffende de streefniveaus, voor de vakkenrekenen, spelling en begrijpend lezen.
Er wordt gewerkt vanuit convergente differentiatie, waarbij het leerstofjaarklassensysteem als uitgangspunt dient.
Vanuit het hier vastgestelde (minimum)doel wordt gedifferentieerd in 3 niveaus; minimumniveau, basisniveau, hoger niveau.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven