Basisschool De Kluis

Meeuwenlaan 4 6165 SW Geleen

  • Bs de kluis ligt midden in de rustige en 'groene' wijk de Kluis.
  • De school is een deel van de wijk en wil ook deelnemen aan de maatschappij. Kinderen kunnen dan ook veilig spelen op de openbare speelplaats aan de voorzijde van de school.
  • De Kluis is een school die staat voor:
openheid, respect, acceptatie en zorg. 
tevens zijn er een BSO en een KDV.
  • We geven goed/modern onderwijs in een frisse schoolomgeving waarbij we naar passende resultaten bij alle kinderen streven.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven