Basisschool De Kluis

Meeuwenlaan 4 6165 SW Geleen

  • Bs de kluis ligt midden in de rustige en 'groene' wijk de Kluis.
  • De school is een deel van de wijk en wil ook deelnemen aan de maatschappij. Kinderen kunnen dan ook veilig spelen op de openbare speelplaats aan de voorzijde van de school.
  • De Kluis is een school die staat voor:
openheid, respect, acceptatie en zorg. 
tevens zijn er een BSO en een KDV.
  • We geven goed/modern onderwijs in een frisse schoolomgeving waarbij we naar passende resultaten bij alle kinderen streven.

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Welkom op het Venster-PO van basisschool de Kluis. In dit venster vindt u informatie over onderwerpen die betrekking hebben op onze school.

Op de Kluis werken we aan een veilig leerklimaat waarbinnen kinderen tot prestaties kunnen komen die bij hun passen. Kernbegrippen als 'Openheid, Respect, Acceptatie en Zorg' zijn leidend. Vanuit een gezonde relatie naar een gepaste prestatie!

Dat onze manier van werken vruchten afwerpt is ondertussen bewezen. Bs De kluis is een van de best scorende scholen uit limburg op basis van Cito eindtoets gegevens. Hier zijn we trots op en het stimuleert om verder ons uiterste best te doen voor de kinderen.

De informatie die u in dit 'venster' vindt is eerder beknopt te noemen en we nodigen u dan ook graag uit voor een informerend gesprek of een bezoek aan onze website (www.bsdekluis.nl)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de Kluis daalt al enkele jaren. Dit komt doordat de school veel leerlingen in de bovenbouwgroepen heeft. We verwachten nog een kleine daling t.o.v. dit schooljaar. (Nu ca. 200 leerlingen). Vanaf schooljaar 2015-2016 zal de het leerlingaantal stabiliseren. De school zal de komende jaren ongeveer 190 á 200 leerlingen tellen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
278
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven