Basisschool De Kluis

Meeuwenlaan 4 6165 SW Geleen

  • Basisschool De Kluis is gevestigd in de wijk ‘De Kluis’. De basisschool ligt in een wijk met voornamelijk laagbouw met rustige straten en ve
  • De school is een deel van de wijk en wil ook deelnemen aan de maatschappij. Kinderen kunnen dan ook veilig spelen op de openbare speelplaats aan de voorzijde van de school.
  • Op de Kluis volgt ieder kind zijn eigen bijzondere weg op zoek naar wijsheden voor het leven.

In het kort

Toelichting van de school

Beste lezer,

Welkom op het Venster-PO van basisschool De Kluis. In dit venster vindt u informatie over onderwerpen die betrekking hebben op onze school.

Op De Kluis werken we aan een veilig leerklimaat waarbinnen kinderen tot prestaties kunnen komen die bij hun passen. Kernbegrippen als 'Openheid, Respect, Acceptatie en Zorg' zijn leidend. Vanuit een gezonde relatie naar een gepaste prestatie!

Ons uitgangspunt is  “goed onderwijs voor alle kinderen”.
Hierbij is kwaliteitszorg van groot belang. Kwaliteitszorg in het onderwijs richt zich op afspraken en procedures binnen school, op het onderwijsproces en de organisatie van de leerlingenzorg.

De informatie die u in dit 'venster' vindt is eerder beknopt te noemen en we nodigen u dan ook graag uit voor een informerend gesprek of een bezoek aan onze website (www.bsdekluis.nl)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • openheid, acceptatie, respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerling-populatie bestaat voornamelijk uit kinderen van ouders die hun bestaan vinden in de industrie in de omgeving,
haar toeleveringsbedrijven, kantoren, dienstverlening, enz.
In onze leerling-populatie zijn alle milieus vertegenwoordigd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
337
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven