Eenbes Basisschool De Rots

Amundsenstraat 53 5665 VS Geldrop

 • Samen spelen en samen werken. Iedereen hoort erbij.
 • Op De Rots dagen wij leerlingen uit hun talenten en kennis te laten zien. Uw kind krijgt inzicht in wat hij wil, kan en moet leren.
 • Op De Rots krijg ik van de meester of juf de juiste hulp op de juiste plek. Als ik het nodig heb, helpen ze mij een handje.

In het kort

Toelichting van de school

De Rots. Samen voor uw kind.

Wanneer u als ouder op zoek gaat naar een basisschool voor uw kind, dan telt maar één ding: u wilt een school waar uw zoon of dochter tot zijn recht komt. Een school die aanvoelt wat uw kind nodig heeft, de kinderen uitdaagt tot de beste resultaten te komen en werkt met moderne leermiddelen en media. Herkent u zich hierin? Dan heten wij u van harte welkom op De Rots!

Onze kernwaarden zijn:Leeromgeving, Samen, Zelfstandig, Competent, Zorg, Veiligheid.

Dit SchoolVenster geeft u inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Het overzicht wordt nog uitgebreid: medio 2019 is het compleet. Voor nu nodigen wij u graag uit verder te kijken op onze website of langs te komen op onze school. U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Zelfstandig
 • Competent
 • Zorg
 • Veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren blijven onze leerlingenaantallen stabiel ondanks de afname van het aantal kinderen in de wijk.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
283
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds twee jaar vormen wij met Kinderopvang Potje Knor, Kindcentrum De Rots.

Wat is ons Kindcentrum

Wat betekent Kindcentrum De Rots voor u en uw kind(eren)?

 • een lerende organisatie met ruimte voor elkaars ideeën en ontwikkelingen;
 • waardering voor ouders in betrokkenheid en communicatie;
 • onderwijs en opvang lopen ‘grenzeloos’ in elkaar over.
 • Door onze samenwerking kunnen eventuele achterstanden of andere problemen vroegtijdig gesignaleerd worden ( zorgteam, 3 + groep en de warme overdracht)
 • Overeenstemming thema’s en gezamenlijke activiteiten  

Peuteraanbod  

In het peuteraanbod zijn peuters vanaf 2 jaar welkom. Zij komen twee tot vier keer per week leren spelen. Onze pedagogische medewerkers bieden niet alleen goede en vakkundige zorg maar begeleiden uw kind op een speelse manier bij het groter worden.  

Dagopvang  

In het kindcentrum biedt Kinderopvang Potje Knor hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De groepsruimtes zijn modern ingericht. Door leeftijd gerichte activiteiten wordt gewerkt aan de motorische, cognitieve en sociale vaardigheden van het kind. En daarmee ook aan zelfvertrouwen.  

Buitenschoolse opvang

Potje Knor biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van vier tot dertien jaar. Deze opvang stemmen we zoveel mogelijk af op de wensen van het kind. Sport- en spel, lezen, luisteren naar muziek, knutselen, buiten spelen; noem maar op! De begeleiding zorgt dat elk kind op zijn eigen manier even kan bijkomen van de schooldag. Ook op vrije dagen en in schoolvakanties stellen we voor de kinderen een uitgebreid activiteitenprogramma, sportprogramma of creativiteitsprogramma samen. 

Onderwijs

Op De Rots geven we ons onderwijs vorm vanuit 3 leidende uitgangspunten: 

 • Elke leerling op onze school ontwikkelt zich optimaal;
 • Iedereen is er voor verantwoordelijk dat iedereen gelukkig is op onze school; 
 • Iedereen doet wat hij kan, en wat je kan, doe je.?

Deze uitgangspunten vind je terug in ons onderwijs én in het gedrag van onze medewerkers. Van onze leerlingen en hun ouders verwachten we dat zij deze uitgangspunten ondersteunen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven