Eenbes Basisschool De Rots

Amundsenstraat 53 5665 VS Geldrop

  • Samen spelen en samen werken. Iedereen hoort erbij.
  • Op De Rots dagen wij leerlingen uit hun talenten en kennis te laten zien. Uw kind krijgt inzicht in wat hij wil, kan en moet leren.
  • Op De Rots krijg ik van de meester of juf de juiste hulp op de juiste plek. Als ik het nodig heb, helpen ze mij een handje.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2014-2015 maken wij gebruik van de digitale eindtoets Route 8.  Wij weten wat wij van de leerlingen kunnen verwachten.  Hieruit mogen wij concluderen dat wij bij onze leerlingen de verwachte resultaten hebben behaald en zelfs, bij een aantal leerlingen, meer dan verwacht kon worden.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We meten de tussenresultaten voor de korte termijn met de methodetoetsen.

Deze methodetoetsen geven ons zicht op at er geleerd is de afgelopen periode.

Verder nemen wij de Cito toetsen af volgens de toetskalender van het Cito. Deze resultaten zeggen ons iets over wat de leerlingen op de lange termijn hebben vastgehouden van hun kennis.

Al deze toetsen gebruiken wij om ons onderwijsleerproces aan te kunnen passen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven