Eenbes Basisschool De Rots

Amundsenstraat 53 5665 VS Geldrop

  • Samen spelen en samen werken. Iedereen hoort erbij.
  • Op De Rots dagen wij leerlingen uit hun talenten en kennis te laten zien. Uw kind krijgt inzicht in wat hij wil, kan en moet leren.
  • Op De Rots krijg ik van de meester of juf de juiste hulp op de juiste plek. Als ik het nodig heb, helpen ze mij een handje.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Waardering van ouders en kinderen voor De Rots:

Onze leerlingen en ouders geven De Rots een hoge waardering in het Tevredenheidsonderzoek 2017.

Deze beoordeling laat zien waar onze school staat met het onderwijs, de begeleiding, de veiligheid en de communicatie.

De Rots krijgt van u een waardering die zelfs hoger scoort dan de gemiddelde landelijke cijfers.

Fijn dat onze leerlingen en ouders ons zo waarderen!

De rapportcijfers van 2017:   

Doelgroep      Respons  percentage      Punt     

Ouders                                   33%     7,6     

Leerlingen  uit groep 6/7/8      94%      8,1    

Hieronder volgt een beknopte beschrijving over hoe bovenstaande rapportcijfers van 2017 tot stand zijn gekomen;

Onderwijs: U en de leerlingen geven aan dat de leerkrachten goed uitleggen en de lesstof aansluit bij het niveau van de leerlingen.

De aandacht die besteedt wordt aan maatschappelijke thema’s wordt door leerlingen hoog gescoord. Leerlingen doen actief mee in de les en ze krijgen structureel de mogelijkheid elkaar te helpen. De school biedt kwalitatief goed onderwijs aan en heeft een helder onderwijskundig profiel. Ook besteden we ruim aandacht aan verschillende geloven en culturen, aldus u en de leerlingen.

Begeleiding: Zowel ouders als leerlingen geven aan dat de leerkrachten goed uitleggen. Ook helpen ze als dit nodig is. Er wordt positieve feedback gegeven en de leerkrachten controleren goed of iedereen de lesstof begrepen heeft. Leerkrachten stemmen hun pedagogisch en didactisch handelen af op de individuele onderwijsbehoeften van elke leerling.

Veiligheid: Het pedagogisch klimaat en de sociale omgang krijgen een hoge waardering. Er zijn duidelijke regels en afspraken en deze worden ook nageleefd. Onze leerlingen zeggen graag naar school te gaan. De leerkrachten hebben oog voor het welbevinden van de leerlingen.

Communicatie: De informatie die ouders ontvangen over hun kind wordt als goed beoordeeld. Ook wordt aangegeven  dat het contact tussen ouders en leerkracht prettig verloopt. Ouders worden betrokken als partners bij het onderwijsleerproces van hun kind. Ouders vinden onze website duidelijk. De nieuwsbrief zou nog duidelijker mogen zijn hoewel deze ook een prima waardering kreeg. Informatie mag nog iets sneller worden aangeleverd. De aangeleverde informatie wordt wel als relevant gezien. Ook de kernwaarden kregen een hoge waardering waarvan hieronder een paar voorbeelden worden gegeven.

Samen: Leerlingen geven aan dat ze goed kunnen samenwerken op de leerpleinen. School biedt ouders voldoende mogelijkheden ombij het onderwijs betrokken te zijn.

Competent: Onze leerlingen weten waarin ze goed zijn en weten ook waaraan ze moeten werken. De ik-doelen zijn hiervan een voorbeeld. DaVinci geeft voor de leerlingen ruimte om je talent(en) te laten zien.

Zorg:Ouders en de leerlingen geven aan dat de leerkracht helpt de werkwijze van de leerling te verbeteren.De school adequate zorg en begeleiding biedt.

Veilig: Leerlingen voelen zich veilig op school. Voorgaande stelling waardeerden onze leerlingen zelfs nóg hoger dan dat de ouders dat deden. Ook waardeerden ouders en onze leerlingen onze school hoog bij het optreden bij pestgedrag in vergelijking met het landelijk gemiddelde.

Autonomie: Onze leerlingen worden gestimuleerd zelfstandig te werken. Onze leerlingen herkennen zich hierin en ook de ouders gaven aan deze stelling een hoge waardering.

Leeromgeving:

Onze leerlingen vinden de leer en hulpmiddelen leuk en geven aan dat dit de lessen aantrekkelijker maakt.  Ook geven ze aan dat op onze school, meer in vergelijk met het landelijk gemiddelde, digitale leermiddelen worden ingezet om in de lessen te differentiëren. Zowel ouders als ook de leerlingen zijn tevreden over de inzet van leermiddelen en ICT.                              

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,1

Terug naar boven