Basisschool De Vuurvlinder

Elisabethstraat 1 4931 BD Geertruidenberg

  • Onze leerlingen werken bij een aantal vakken op een eigen laptop.
  • In groep 3 werken we met de Kim-versie van Veilig leren lezen.
  • Een geweldig mooi sprookjeskasteel voor de groepen 1 en 2.
  • Op het leerplein is ruimte vrij gemaakt voor de schoolbibliotheek.
  • Een prachtig ruim schoolplein waar de kinderen alle ruimte hebben om te spelen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij BS De Vuurvlinder. Onze school is een basisschool met ongeveer 240 leerlingen. Een betrokken team probeert dagelijks de kinderen zo goed mogelijk tot ontwikkeling te laten komen in een omgeving waar rust, respect en veiligheid heerst. Daarnaast willen we onze leerlingen vaardigheden meegeven die een stevige basis vormen voor de toekomst. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting door het vak Engels van groep 1 t/m 8, de ICT-rijke omgeving, coöperatief Leren, het stimuleren van samenwerking en het aanleren van oplossingsgerichte vaardigheden.

Wij vinden het op onze school zeer belangrijk dat onze leerlingen dagelijks met veel plezier naar school komen, omdat zij in een prettige sfeer veel kunnen leren, er hun vriendjes en vriendinnetjes treffen en kunnen genieten van samen met elkaar spelen, leren en werken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Respect, zorg en waardering
  • Samenwerken
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Vuurvlinder is de afgelopen jaren qua leerlingenaantal op constant niveau gebleven. De onderbouw is echter toegenomen ten opzichte van de bovenbouw. Dit betekent dat de instroom van leerlingen toeneemt. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
249
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven