Basisschool De Vuurvlinder

Elisabethstraat 1 4931 BD Geertruidenberg

  • Onze leerlingen werken bij een aantal vakken op een eigen laptop.
  • In groep 3 werken we met de Kim-versie van Veilig leren lezen.
  • Een geweldig mooi sprookjeskasteel voor de groepen 1 en 2.
  • Op het leerplein is ruimte vrij gemaakt voor de schoolbibliotheek.
  • In het schooljaar '17/'18 hebben zowel de boven- als de onderbouw een compleet nieuw schoolplein met uitdagende toestellen gekregen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Per 1 augustus 2015 is basisschool De Vuurvlinder te Geertruidenberg gestart. Basisschool De Vuurvlinder is ontstaan vanuit een fusie tussen basisschool Het Schrijverke en basisschool De Peuzelaer, beiden uit Geertruidenberg. 

De eindresultaten van De Vuurvlinder vallen ruim boven de Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Van de tussenresultaten van de Cito-toetsen wordt door onze IB een trendanalyse gemaakt. De gegevens worden met het hele team in een interactieve vergadering doorgenomen. Er wordt schoolbreed gekeken. Mogelijke aanpassingen worden ingebracht en (zo nodig schoolbreed) afgesproken. De uitgevoerde veranderingen worden half jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast of voortgezet. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2019 heeft de Onderwijsinspectie bs De Vuurvlinder gezocht voor een verificatieonderzoek. De bevindingen zijn in een rapportage vastgelegd. Zie hiervoor de bijlage


Terug naar boven