Basisschool De Vuurvlinder

Elisabethstraat 1 4931 BD Geertruidenberg

  • Onze leerlingen werken bij een aantal vakken op een eigen laptop.
  • In groep 3 werken we met de Kim-versie van Veilig leren lezen.
  • Een geweldig mooi sprookjeskasteel voor de groepen 1 en 2.
  • Op het leerplein is ruimte vrij gemaakt voor de schoolbibliotheek.
  • Een prachtig ruim schoolplein waar de kinderen alle ruimte hebben om te spelen.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De benchmark toon dat de het welbevinden van de leerlingen op De Vuurvlinder op goed niveau is.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In november 2019 heeft BS De Vuurvlinder deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling (Scholen met Succes).
Aan de oudertevredenheidspeiling hebben 90 van de 175 ouders deelgenomen. Dat is een responspercentage van 51%. Deze 90 ouders/respondenten hebben de peiling voor 122 leerlingen ingevuld. De ouders/respondenten konden de vragenlijst voor meerdere kinderen invullen. 

De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders BS De Vuurvlinder waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,58. BS De Vuurvlinder scoort gemiddeld 8,01. De waardering van de ouders voor BS De Vuurvlinder is daarmee 0,43 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.  

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven