Katholieke basisschool De Kabas

Tuinen 28 8801 VW Franeker

 • Schoolfoto van Katholieke basisschool De Kabas
 • Schoolfoto van Katholieke basisschool De Kabas
 • Schoolfoto van Katholieke basisschool De Kabas
 • Schoolfoto van Katholieke basisschool De Kabas
 • Schoolfoto van Katholieke basisschool De Kabas

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Kabas bestaat uit 18 leerkrachten (waaronder de intern begeleider) bestaande uit 15 vrouwen en 3 mannen, drie onderwijsassistenten (v), een directeur (v) en een aantal vrijwilligers voor werkzaamheden in en om de school. Op onze school geven wij studenten de gelegenheid om stage te lopen. De studenten komen meestal van de CHN of de NHL te Leeuwarden, de katholieke PABO te Zwolle of de Friese Poort.

Het is een hecht team dat hard werkt aan het realiseren van krachtig onderwijs in een prettige sfeer. De leeftijdsopbouw is gelijkmatig; de gemiddelde leeftijd ligt rond  40 jaar.


Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Kabas werken we met 11 groepen. Drie kleutergroepen (combinaties groep 1 en 2) en 6 enkelvoudige jaargroepen: groep 3,4,5,6,7 en 8.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het zorgteam van de Kabas bestaat uit de directeur en de intern begeleider en kan indien nodig worden uitgebreid met de maatschappelijk werker, schoolarts, school verpleegkundige, psycholoog, fysiotherapeut, orthopedagoog of ambulant begeleider. De Kabas is een school waar de lijnen kort zijn. De benodigde zorg kan naar behoefte worden ingekocht. Zo kiezen we zelf welke instanties of deskundige op bepaalde momenten wenselijk is.

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt De Kabas over specifieke interne deskundigheid. Binnen het team is er deskundigheid op het gebied van o.a. dyslexie en spelling, gedragsproblematiek, psychiatrische beelden, motorische ontwikkeling, Vve, hoogbegaafdheid, dyscalculie en faalangst. In schooljaar 2015-2016 wordt scholing gevolgd over hoofdbegaafdheid (verdieping), spelbegeleiding, kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong en voeren we het protocol ERWD (rekenproblemen en dyslexie) in.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven